Vem får lägenheten vid en bodelning?

2017-07-29 i Bodelning
FRÅGA
Min son och hans fru bor i en lägenhet som jag äger till 90% och min son äger 10%.De har separerat och kommer troligtvis att skiljas så småningom om.De har inget äktenskapsförord.Frun kommer att flytta tillbaka till Tyskland med två barn och sonen kommer att bo i lägenheten. Min sån är far till ett av barnen.Vad kan min svärdotter ha anspråk på?/Ulla
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller för makarnas egendom vid äktenskapsskillnad?

Vad som gäller för makarnas egendom regleras i äktenskapsbalken.

Först och främst så kan det vara bra att känna till att makarna var för sig äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Om man köpt saker tillsammans så äger man de sakerna tillsammans. (1 kap. 3 § äktenskapsbalken)

Om din son och hans fru skiljer sig så ska en bodelning att göras. (9 kap 1 §)

Huvudprinciperna för en bodelning fungerar så här:

Allt så kallat giftorättsgods ingår i bodelningen. Giftorättsgods är all egendom som inte är s k enskild egendom. Egendom kan vara s k enskild egendom om det föreskrivits i äktenskapsförord, testamente eller att det föreskrivits vid en gåva.

Eftersom det i detta fallet inte finns något äktenskapsförord så är ingen egendom enskild på grund av äktenskapsförord. Då återstår frågan om någon av makarnas egendom är enskild på grund av att det föreskrivits i ett testamente eller vid en gåva att den skulle vara enskild. Om inte så är all deras egendom giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, även din sons 10% av bostadsrätten. (7 kap. 2 § och 10 kap. 1 §)

När man konstaterat vilken egendom som ingår i bodelningen, så ska makarnas respektive andelar i boet beräknas. (11 kap. 1 §)

För att beräkna markarnas andelar, får de först göra avdrag för sina skulder. Var och en gör avdrag för skulder genom att man drar av lika mycket av sin egen egendom som krävs för att täcka skulderna.

När avdrag för skulderna gjorts så lägger man samman allt giftorättsgods som är kvar. Sedan delar makarna lika på det.

Sedan återför man det avdrag som var och en fick göra för sina skulder, och så får man fram deras andelar i boet.

För att förtydliga ska jag försöka med ett exempel:

Make A och Make B ska skiljas. Ingen av dem har s k enskild egendom.

Make A äger 10% av en bostadsrätt. Värdet på Make A's andel i bostadsrätten är 100.000kr.

Make B äger ingen del av bostadsrätten och inget i övrigt.

Makarna äger tillsammans möbler och annat till ett värde av 100.000kr.

Make A äger alltså 100.000kr + 50.000kr = 150.000kr

Make B äger alltså 50.000kr.

Det sammanlagda värdet av boet är alltså 200.000kr.

Vid bodelningen har Make A skulder på 50.000. Make B har inga skulder.

Make A får därför göra avdrag för 50.000kr i skulder från sina 150.000kr. Kvar blir 100.000kr av Make A's egendom.

Make B har inga skulder att dra av, kvar blir alltså 50.000kr av Make B's egendom.

Make A's 100.000 läggs sedan samman med Make B's 50.000kr, summan blir 150.000kr.

Summan, 150.000kr delas sedan lika, d v s 75.000kr vardera,

Make A's andel i boet är då 75.000kr + de 50.000kr som Make A gjort avdrag för, för sina skulder. Andelen är alltså 125.000/200.000

Make B's andel är 75.000kr + de 0kr som make B gjort avdrag för, för sina skulder. Andelen är alltså 75.000/200.000

Man räknar alltså ut värdet av makarnas andelar, och fördelar sedan egendomen i boet efter de uträknade andelarna.

Vad betyder detta för din fråga?

Din son och hans fru ska göra en bodelning, och i den räknar man ut deras andelar av egendomen. Sedan fördelar man egendomen mellan makarna så att de får egendom till så stort värde som motsvarar varje makes andel. Din sons fru kan alltså göra anspråk på den andel av egendomen i boet som man räknar ut enligt principerna ovan.

Om din sons andel i bostadsrätten ingår i hans giftoträttsgods så kommer den att ingå i bodelningen, Då kan det alltså hända att din svärdotter kan göra anspråk på en del av din sons 10% av bostadsrätten, beroende på hur stor andel hon har i boet.

Som du förstår så kan jag tyvärr inte göra en beräkning av din svärdotters andel i boet, eftersom jag inte känner till makarnas fullständiga egendomsförhållanden.

Jag hoppas att du tycker att du har fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarsfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94413)