Vem får det utfallande beloppet på livförsäkringen efter mitt halvsyskon när fadern är okänd?

2020-03-25 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är tre halvsyskon, gemensam mamma. Nu har den ene av oss gått bort. Han har en livförsäkring som banken påstår att vi två bara ska få ut hälften av eftersom faderns sida är berättigad till hälften. Fadern är okänd och några halvsyskon på den sidan finns alltså inte. Kan det verkligen stämma? Om det inte finns någon på faderssidan går då inte allt till moderssidan? För oss är det ganska mycket pengar det rör sig om.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som banken påstår skulle kunna stämma men det beror på livförsäkringen och det beror på om halvsyskonets fader begär att få arv. Nedan förklarar jag vad jag menar med detta.

Ska livförsäkringen ingå i dödsboet eller tillfalla förmånstagare direkt?

En livförsäkring kan komma de efterlevande till godo på två sätt, antingen genom att det räknas in i dödsboet varpå man ärver enligt den legala arvsordningen eller testamente (om ett sådant finns) eller så kan pengarna direkt överföras till den som står som förmånstagare i livförsäkringsavtalet (det är då inte fråga om något arv). Vilket av dessa sätt som gäller beror helt enkelt på om ditt halvsyskon lagt till någon som förmånstagare i livförsäkringen. Om det inte finns förmånstagare ska det utfallande beloppet med anledning av livförsäkringen ingå i ditt halvsyskons tillgångar och ingå i dödsboet varpå arvsreglerna aktualiseras, (14 kap. 7 § första stycket försäkringsavtalslagen).

Eftersom banken påstått så som de har gjort antar jag att ditt halvsyskon inte lagt till någon som förmånstagare med anledning av livförsäkringen. Detta innebär enligt ovan att arvsreglerna i ärvdabalken (ÄB) aktualiseras.

Den legala arvsordningen

Den legala arvsordningen är den lagfästa ordningen som bestämmer vilka som ska ärva efter någon. Denna ordning gäller om inte det finns ett testamente som säger någonting annat (det finns dock undantag från detta men det aktualiseras inte här). Jag antar att ditt halvsyskon inte skrivit ett testamente varför den legala arvsordningen gäller och innebär följande.

I svensk arvsrätt finns det tre olika arvsklasser (2 kap. ÄB). De i den första arvsklassen ärver allt. Om det inte finns några i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen. Om det inte finns några i den andra arvsklassen går man till slut vidare till den tredje. Om det inte finns någon som tillhör arvsklasserna går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB)

Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge menas helt enkelt barn. Eftersom ditt halvsyskon inte hade några barn går vi vidare till den andra arvsklassen.

Ditt halvsyskons föräldrar tillhör den andra arvsklassen (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Föräldrarna delar lika på kvarlåtenskapen, dvs. tillgångarna i dödsboet (inklusive livförsäkringsbeloppet). Alltså får er gemensamma mamma hälften av kvarlåtenskapen och halvsyskonets pappa får den andra hälften. Eftersom du nämner att ni två får ut hälften av livförsäkringsbeloppet antar jag att er mor gått bort. Om en förälder inte lever ska föräldrarnas barn dela lika på den del ens förälder har rätt att få i arv efter den avlidne (2 kap. 2 § andra & tredje stycket ÄB). Detta leder till att ni två får dela på er mors del av arvet medan ert halvsyskons fader får sin halva av arvet.

Kan faktum att fadern är okänd påverka detta?

Du nämner att fadern är okänd. Jag tolkar det som att ni och boutredningsmannen inte vet vem fadern är eftersom inget faderskap har fastslagits. Detta gör det såklart svårt för fadern att kunna få sin del av arvet. I detta fall ligger det på fadern att inom 3 månader från dödsfallet begära att få arv, (16 kap. 3a § ÄB). Om så inte sker är er gemensamma mamma ert halvsyskons enda förälder, varför hon har rätt till hela arvet som i sin tur leder till att ni två delar på hela arvet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1481)
2020-09-27 Särkullbarnens rätt till arv, efter en förälders död
2020-09-27 Fråga om arvsrätt och god man/förvaltare
2020-09-26 Vem ärver bortgången förälder?
2020-09-26 Vem ärver om bröstarvinge inte finns i livet?

Alla besvarade frågor (84437)