Vem får bo kvar i en hyresrätt efter separation mellan sambor?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska eventuellt separera. Vi har en hyresrätt, jag står inte på avtalet. Min sambos familj äger hyresrätten och hela huset samt flera andra bostadshus med hyresrätter, dvs min sambo har enklare att få en ny lägenhet pga sin familj, och hans familj har mer pengar än min. Men mellan mig och min sambo så har jag mer sparade pengar. Vi har flyttat till denna lgh för att bo ihop, vi har även bott i andra lägenheter tillsammans innan. Vem har rätt till lägenheten som vi bor i nu om vi skulle separera? vi har inte skrivit något avtal.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga berättar du att du inte står på hyreskontraktet men inte vem som gör det istället, jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det är din sambo som är ägare av hyreskontraktet. Bestämmelser om vem som får överta bostaden efter en separation efter samboskap finns i sambolagen (SamboL).

Hur delas en hyresrätt i en bodelning?

När ett samboskap upphör ska bodelning göras, där man ska räkna av sina skulder och därefter lägga samman det återstående värdet av samboegendomen och dela det lika (12-14 § SamboL). I bodelningen ska även en gemensam bostad räknas med som samboegendom ifall den skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Ni har tillsammans flyttat in i lägenheten med syfte att bo där tillsammans och den utgör alltså samboegendom i lagens mening och ska ingå i bodelningen.

Eftersom att ni bor i en hyresrätt går det inte att räkna med ett värde på samma sätt som ifall det hade varit en bostadsrätt, men istället för att dela värdet kommer någon av er ha rätten att bo kvar eftersom att det är en gemensam bostad (5 § tredje punkten SamboL).

Vem kommer få rätt till hyresrätten?

När man fördelar lotter ska man som huvudregel utgå ifrån att den som äger egendomen ska få det på sin lott. Står din sambo på hyreskontraktet är det alltså denne som äger hyresrätten och enligt huvudregeln har rätt att få behålla den. Det finns dock en regel som säger att den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt till den (16 § SamboL).

Här behöver man alltså göra en bedömning. En faktor som kan väga in är ifall det finns barn inblandade och ena sambon kommer att vara boendeföräldern, en annan kan vara hur möjligheterna att skaffa en ny bostad ser ut. Du berättar att din sambo har lättare att skaffa en bostad tack vare sin familj, vilket skulle kunna väga till din fördel, men har du sparade pengar som kan användas för att hitta ny bostad skulle det kunna innebära att ditt behov inte är lika stort. Har någon av er barn kan alltså även det avgöra om någon bedöms ha större behov.

Sammanfattningsvis kan du alltså få rätt att bo kvar i hyresrätten efter en separation även om din sambo står på hyreskontraktet ifall du kan visa att du bäst behöver den.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80262)