Vem får bilen? – Sambolagen

Min mor har bott sambo med en man I 20+ år.

En bil står i hans namn.

Döde mannens dotter vill ta bilen och säger att bodelaren informerar att min mor inte har sambolagen på sin sida.

Hur ska mor agera?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vem som har rätt till bilen när ett samboförhållande upphör, dels hur din mor ska agera i det specifika fallet.

Reglerna om sambos egendomsförhållanden finns i sambolagen. I ditt beskrivna scenario blir dock även samäganderättslagen relevant.

Bilen omfattas inte av sambolagen

När ett samboförhållande upphör görs en bodelning. (8 § sambolagen)

Upphörandet av samboförhållandet kan bero på att man separerar, men även den ena partners bortgång är att anse som upphörandet av samboförhållandet. (2 § sambolagen)

I bodelningen ska all gemensam samboegendom delas lika mellan samborna. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som är införskaffad för gemensam användning. (3 § sambolagen)

Med uttrycket "sambors gemensamma bohag" menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. (6 § sambolagen)

Motsatsvis innebär det att en bil inte räknas som samboegendom. Enligt sambolagen ska bilen alltså inte ingå i en bodelning utan ska istället tillfalla den person som är registrerad ägare till bilen. Således har din mors före detta sambos dotter tolkat bodelaren rätt i frågan om att din mor inte har sambolagen på sin sida.

Det finns dock ett undantag från denna huvudregel, i vissa fall kan det nämligen föreligga vad man kallar för dold samäganderätt till bilen.

Det kan dock föreligga en samäganderätt till bilen

Dold samäganderätt innebär att sambor under vissa förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att det är den andra sambon som står som ägare till egendomen. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs det att följande tre krav är uppfyllda:

1. Bilen ska ha köpts med avsikt att användas gemensamt under samboförhållandet.

2. Den sambo som inte är registrerad ägare ska ha möjliggjort eller åtminstone underlättat köpet av bilen genom ett ekonomiskt tillskott.

3. Båda samborna måste ha förutsatt att egendomen skulle ägas gemensamt.

Om samtliga av dessa kriterier är uppfyllda blir samäganderättslagen tillämplig. Det föreligger då en presumtion om att din mor och hennes sambo ägde hälften av bilen var – om det inte går att visa att de betalat olika mycket. (1 § samäganderättslagen)

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln vid ett samboförhållandes upphörande att bilen tillfaller den part som står som ägare till bilen. Det kan dock föreligga en dold samäganderätt från den sambo som inte står som ägare till bilen, förutsatt att de tre kriterierna jag nämnde ovan är uppfyllda. Om så är fallet har sambon som inte står som ägare till bilen rätt till det värde som motsvarar dennes del i bilen.

Om din mor behöver fortsatt juridisk hjälp i detta ärende rekommenderar jag att hon/ni bokar tid med en av våra jurister, vilket kan göras här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”