Vem får bevittna ett gåvobrev?

Min bror o jag är i testamente arvtagare efter en äldre släkting som ej har några barn. Vår släkting var gammal o sjuklig, bla blind. Ca 2 månader före hens död skrevs ett gåvobrev på hens bostadsrätt till förmån för min bror. Vår släkting var boende på ett åldringshem o fick sin medicinering där. Gåvobrevet bevittnades av min brors flickvän. Är det lagligt att en så nära "vän" till gåvomottagaren får bevittna gåvobrevet? Dessutom fick ingen besöka åldringshemmet pga coronan. så vännen kan inte ha sett att vår blinda släkting skriva under gåvobrevet. Har jag någon möjlighet att överklaga "gåvan"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad kravet är för att giltigt gåvobrev ska ha kommit till stånd och vad du har för möjligheter att överklaga när detta inte är giltig.

Allmänt om gåvobrev
Fast egendom, får endast ges bort i gåva om ett gåvobrev upprättats. Är givaren dessutom gift eller sambo krävs även samtycke från givarens partner. Ett gåvobrev måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Den behöver i regel inte bevittnas förutom för fast egendom.

Gåvobrev behöva ibland registreras hos myndigheter, detta är när det till exempel rör sig om sig om att ge bort en fastighet. Lagfart behöver ändras! Den som tagit emot gåvan ska då skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan för att ändra lagfarten.

Gäller gåvobrevet en bostadsrätt måste det tydligt framgå vilken bostadsrättsförening och lägenhetsnummer brevet avser. Gåvotagaren behöver dessutom ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen eftersom ett beviljande av medlemskap krävs för att gåvan ska bli giltig.

Tillbaka till bevittnandet
Lagen som aktualiseras i detta fall är lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Enligt nämnda lag får inte någon under 15 år vara vittne och inte heller den som pga psykisk störning saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Gåvotagaren och gåvogivaren får inte heller vara vittne.

Av den givna informationen och rättsläget kring gåvobrev, är din brors flickvän inte hindrad från att vittna gåvobrevet. Det framgår inte hur ni är besläktad med gåvogivaren. Är ni bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn till den avlidne, finns det en möjlighet att klandra gåvan eftersom gåvor till bröstarvingar ses som förskott på arv. Se nedan.

Gåvobrev som testamente
Gåvobrev till bröstarvingar, och enbart de, ses i första hand som förskott på arv. Det innebär att värdet av gåvan ska räknas av från det framtida arvet (det finns dock en möjlighet att slippa detta genom att ange att gåva inte ska betraktas som ett förskott på arv i gåvobrevet). Detta leder till att gåvotagaren kan under vissa omständigheter bli ersättningsskyldig för den delen av gåvans värde som skulle blivit arv till den andra bröstarvingen. Det kan avse situationer som t.ex. när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd. I dessa situationer likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort en bröstarvinges laglott vilket är hälften av arvslotten. För att ersättningsskyldigheten ska inträda krävs emellertid att den bröstarvinge som inte fått bostadsrätten väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande.

I.om. att gåvobrev likställs med testamente finns det då möjlighet att klandra det inom sex månader (tidskriften börjar löpa den man blivit delgiven). Om man har godkänt testamentet och signerat det förlorar man som regel sin rätt att klandra det. För att klandertalan ska nå framgång måste en av ogiltighetsgrunderna bli aktuell dvs: formkrav är ej uppfylld; testator var påverkad av en tillfällig eller permanent psykisk störning vid upprättandet eller att testator har utsatts för obehörig påverkan eller upprättat testamentet under motivvillfarelse.

Är du bröstarvinge kan det vara aktuell eftersom din släkt var gammal, sjuk och blind som du säger.

Slutligen
Det finns inget som hindra din brors flickvän från att vara vittne vid upprättande av gåvobrevet. Är du bröstarvinge och det gåvan inkräkta din laglott kan du klandra det och ta upp ogiltighetsgrund nummer två.

Hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”