Vem får arvet efter farbror som inte har några kvarvarande föräldrar eller syskon

2019-05-11 i Arvsordning
FRÅGA
Vem/vilka är det som får arvet efter min Farbror som levt ensam, när han inte har några kvarvarande föräldrar eller syskon?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

I mitt svar gör jag tre antaganden.

1) Din farbror har inte varit gift

2) Din farbror har inga barn

3) Det finns inget testamente utan du undrar hur arvet ska fördelas utifrån den legala arvsordningen.

Kort bakgrund:

Reglerna om arv anger hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas i de fall den avlidna (arvlåtaren) själv inte gett några besked genom testamente. Släktingarna är indelade i olika arvsklasser enligt s.k. parentelprincipen där de i första arvsklassen, eller parentelet (annat ord för arvsklass), står först i tur att ärva. Enligt principen successio ordinum måste en arvsklass vara helt tom innan arvet går vidare till nästa arvsklass

Den första arvsklassen består av den avlidnes avkomlingar, d.v.s. barn och barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalk)

Den andra arvsklassen består arvlåtarens föräldrar samt deras avkomlingar (med andra ord syskon till arvlåtaren) (2 kap. 2 § ärvdabalk)

Eftersom båda dessa arvklasser är utdömda går man till den tredje arvsklassen. I denna ingår först mor- och farföräldrar. Lever inte dessa ärver deras barn (d.v.s. farbröder, morbröder, mostrar och fastrar). (2 kap. 3 § ärvdabalk) Dessa är dem sista som ingår i den legala arvsordningen. (2 kap. 4 § ärvdabalk) Kusiner ingår inte i den legala arvsordningen - lever endast dessa går istället arvet till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ärvdabalk)

Svaret på din fråga är alltså att farbröder, morbröder, mostrar och fastrar ärver. Lever inte dessa går arvet till den allmänna arvsfonden.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1253)
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?
2019-10-16 Kan en svärfar ärva en lägenhet utomlands?
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?

Alla besvarade frågor (73745)