Vem betalar underhållsbidrag?

2021-03-20 i Underhåll
FRÅGA
Min exmake o jag har 2 minderåriga barn. Den ena 16 år bor hos pappa o den andra 15 år bor hos mig. Den äldre blir av med sitt CSN bidrag. Vad gäller? Ska jag hjälpa till ekonomiskt fast att han inte bor hos mig ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).

Vad innebär underhållskyldigheten?

Enligt 7 kap. 1 § ska föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Det gäller att barnets grundläggande försörjning ska i första hand tillgodoses. Om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motivera det kan det ställas krav på högre standard.

I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Det är dock värt att notera att en minskning av CSN, vilket är en social förmån, är en omständighet som kan tala för att barnet behöver mer underhållsstöd.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år.

Vem ska betala underhållsbidrag?

En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detta följer av 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller avtal.

Av vad som framgår av bakgrundsinformationen kan det därför anses sannolikt att du som förälder behöver betala underhållsbidrag, på grund av att ditt barn inte bor hos dig. Däremot behöver pappan till barnen också betala underhållsbidrag till barnet som inte bor hos honom. Det förefaller därför rimligt att ni gör en fördelning av underhållsskyldigheten där var och en av er tar del av underhållet efter egen förmåga.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96528)