FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll20/03/2021

Vem betalar underhållsbidrag?

Min exmake o jag har 2 minderåriga barn. Den ena 16 år bor hos pappa o den andra 15 år bor hos mig. Den äldre blir av med sitt CSN bidrag. Vad gäller? Ska jag hjälpa till ekonomiskt fast att han inte bor hos mig ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).

Vad innebär underhållskyldigheten?

Enligt 7 kap. 1 § ska föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Det gäller att barnets grundläggande försörjning ska i första hand tillgodoses. Om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motivera det kan det ställas krav på högre standard.

I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Det är dock värt att notera att en minskning av CSN, vilket är en social förmån, är en omständighet som kan tala för att barnet behöver mer underhållsstöd.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år.

Vem ska betala underhållsbidrag?

En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detta följer av 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller avtal.

Av vad som framgår av bakgrundsinformationen kan det därför anses sannolikt att du som förälder behöver betala underhållsbidrag, på grund av att ditt barn inte bor hos dig. Däremot behöver pappan till barnen också betala underhållsbidrag till barnet som inte bor hos honom. Det förefaller därför rimligt att ni gör en fördelning av underhållsskyldigheten där var och en av er tar del av underhållet efter egen förmåga.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”