Vem betalar skadestånd när gärningsmannen inte kan?

2020-11-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
När en person har dömts till en stor summa i skadestånd samt fått ett långt fängelsestraff och således inte har någon möjlighet att betala skadeståndet. Varifrån kommer pengarna som betalas ut till brottsoffret? Är det vi skattebetalare som får stå för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att gärningspersonen inte frivilligt betalar skadeståndet hen är skyldig att göra är vanligt.

Kronofogden hjälper till att driva in skulden
I första hand kan brottsoffret få hjälp av Kronofogden med att driva in skadeståndet. När tingsrätten beslutat att ett brottsoffer har rätt till skadestånd, skickas en kopia av domen till Kronofogden. Kronofogden kontaktar då brottsoffret och erbjuder hjälp med att driva in pengarna. Om det visar sig att gärningsmannen inte har tillräckligt med pengar, får brottsoffret dock hitta andra alternativ för att få sin ersättning.

Brottsoffret kan vända sig till sitt försäkringsbolag
Ett alternativ för brottsoffret är att vända sig till sitt försäkringsbolag. Om brottsoffret inte heller får full ersättning från sitt försäkringsbolag, kan hen ha rätt till ersättning från staten.

Brottsskadeersättning
Ersättningen som staten, närmare bestämt brottsoffermyndigheten, erbjuder kallas för brottsskadeersättning och regleras i brottsskadelagen (2014:322). Brottsoffret måste själv ansöka om denna ersättning. Olika regler gäller för skadestånd och brottsskadeersättning, vilket innebär att brottsoffret inte alltid blir ersatt med hela det skadeståndsbelopp som hen enligt domen har rätt till.

Sammanfattning
Om brottsoffret inte kan få skadeståndet av gärningsmannen eller från sitt försäkringsbolag, kan hen ha rätt till så kallad brottsskadeersättning. Brottsskadeersättningen betalas av statliga medel, det vill säga till stora delar av skattebetalarna.

Om du vill veta mer om brottsskadeersättning hänvisar jag till Brottsoffermyndighetens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2606)
2021-05-15 Vad innebär övergrepp i rättssak?
2021-05-14 Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Alla besvarade frågor (92281)