Vem betalar skadad ytterdörr efter husrannsakan?

vem betalar ytterdörren om polisen gjort ett tillslag mot en lägenhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det går i vissa fall att få ersättning för skadad egendom, såsom t.ex. en uppbruten dörr, efter en husrannsakan. Reglerna finns i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (LEF). Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 § LEF). Husrannsakan är just en sådan tvångsåtgärd lagen är tillämplig vid.

Den som drabbas av personskada eller sakskada vid bland annat husrannsakan har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF). Med stöd av bestämmelsen är möjligt att begära ersättning om skadad egendom, t.ex. en ytterdörr. Som framgår av lagens lydelse går det inte alltid att få ersättning utan en bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till Justitiekanslern (JK) för att söka ersättning. Ansökan om sådan ersättning kan göras direkt på dess hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000