FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll05/07/2017

Vem betalar huslånet under betänketiden?

Jag och min man ligger i skilsmässa. Han bor kvar i huset i alla fall två månader till medan jag har en ny lägenhet. De kostar ungefär lika mycket i "hyra" varje månad. Ska jag betala halva huslånet till min man eller ska han stå själv för detta under tiden han bor kvar? Så att vi betalar var sin hyra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så upphör ett äktenskap först den dagen då dom på äktenskapsskillnad (skilsmässa) vunnit laga kraft, innan dess är makar fortfarande formellt sett gifta även om de ha flyttat isär (5 kap 6 § äktenskapsbalken). Jag tolkar din situation som att domen på äktenskapsskillnad inte vunnit laga kraft ännu och ni är därmed fortfarande gifta.

Under ett äktenskap har makar en underhållsplikt gentemot varandra vilket innebär att de, var och en efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov (6 kap 1 § äktenskapsbalken). Om den ena maken inte kan bidra med tillräckligt för att tillgodose dennes personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till pengar. Anser den ena maken att den andre maken inte lever upp till sin underhållsplikt, kan denne vända sig till domstol och yrka att domstolen ska ålägga den andre maken att betala underhållsbidrag (6 kap 5 § äktenskapsbalken).

I praktiken innebär makars underhållsplikt att även om makar inte bor tillsammans kan de ändå behöva hjälpa varandra ekonomiskt för att deras gemensamma och personliga behov ska kunna tillgodoses. Underhållsskyldigheten är dock större om makarna lever tillsammans än om de lever åtskilda, eftersom man har fler gemensamma utgifter.

I ditt fall:

I den aktuella situationen finns egentligen inget klart svar på om du ska betala halva huslånet eller inte fram till dess äktenskapet är upplöst. Om ni gemensamt står på huslånet kommer banken kunna kräva betalt av er båda.

Har ni ungefär lika inkomster är det dock rimligt att ni stå för er egna ”hyra”, alltså du betalar för lägenheten och han för villan fram till äktenskapet är upplöst. Är det däremot så att någon av er tjänar mer än den andra kan den personen vara tvungen att betala även för den andra makens levnadskostnader.

När äktenskapet har upphört är huvudregeln att man svarar för sina egna kostnader (6 kap 7 § äktenskapsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000