Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?

FRÅGA
En farbror är avliden, ingen hustru i livet och inga barn finns. Då tror jag att syskonbarn går in om inga syskon lever heller.Men det finns ett testamente som visar att all kvarlåtenskap skall tillfalla en annan person utanför släktskap.Men vem betalar då advokaten som förväntar bodelningen och arvsskiftet?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När arvet efter ett dödsfall ska delas ut görs både en bodelning och ett arvsskifte. Detta innebär att det både finns möjlighet att utse en skiftesman och en boutredningsman. Beroende på om man anlitar en skiftesman, en boutredningsman eller båda två fördelas kostnaderna olika. Jag kommer redogöra för båda situationerna nedan.

Kostnader för en skiftesman

Det är dödsboet som ska betala arvode och ersättning till skiftesman. Det är alltså inte den enskilda dödsbodelägaren, i ditt fall den person som enligt testamentet ärver all kvarlåtenskap som ska betala för en skiftesman. I praktiken innebär detta att kostnaden tas upp som en utgift dödsboet har haft och ska dras av från kvarlåtenskapen innan arvsskifte görs.

Det innebär att i ditt fall att det främst är dödsboet som ska betala arvodet och ersättningen till advokaten. Som enskild dödsbodelägare kan man bli ersättningsskyldig om man genom uppsåt eller vårdslöshet bidragit till att dödsbodelägarna varit tvungen anlita advokaten. Om så inte är fallet, behöver man inte betala för skiftesmannen.

Kostnader för en boutredningsman

I första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av dödsboet. Kan inte dödsboet täcka dessa kostnader, ska den som ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir dessa gemensamt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen. Det innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning för sitt arbete.

De dödsbodelägare som inte begärt boutredningsman blir alltså inte betalningsskyldiga, utan endast de delägare som ansökt om boutredningsman.

Sammanfattning

Det beror alltså på hur kostnaderna för den som förvaltar dödsboet och arvskiftet fördelas. I de allra flesta fall är det dock dödsboet som står för dessa kostnader och inte de/den som är dödsbodelägare. Bara i vissa undantagsfall kan enskilda dödsbodelägare bli betalningsskyldiga.

Har du några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96521)