FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt14/01/2021

Vem betalar för behandlingshem?

Behandlingshem

Hej jag undrar vad som gäller ang behandlingshem, om man kan betala ur egen ficka ,kan man välja i princip vilket behandlingshem som helst? Utan att socialtjänsten är inblandad?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Behandlingshem är ett form av boende som är specialiserade på att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, exempelvis missbruk eller handikapp. Behandlingshem driver vård enligt socialtjänstlagen och är även godkända av länsstyrelsen. Länsstyrelsen är även den myndighet som granskar arbetet som görs. Behandlingshem kan däremot drivas av olika aktörer som företag, stiftelser eller kommuner.

Många kommer till behandlingshem frivilligt, för att de behöver hjälp för att kunna hantera sin problematik. Då är det öppna enheter som bygger på ömsesidigt förtroende. Andra anländer till behandlingshem genom tvång, med stöd av LVU (lagen av vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare). Under vissa kriterier kan man därmed tvångsvårdas om det är nödvändigt.

Om man har rätt till vård på ett behandlingshem, enligt socialtjänsten på din kommun , så får man det mesta av kostnaderna betalda av staten. Kostnaderna är mat, boende och behandling. Föräldrar som har barn boende på LVU - hem kan däremot behöva betala för sina barn utefter förmåga. Rätten till placering på behandlingshem måste prövas. Det är oftast domstolsbeslut eller beslut från socialnämnden som avgör om man har rätt att bo i behandlingshem. Vid ansökan om boende på behandlingshem kan man önska till vilket boende man vill, men det är i slutändan socialnämnden som beslutar i detta ärende. Det är ovanligt att man inte blandar in socialtjänsten vid boende vid behandlingshem, det är därmed oklart om det är möjligt att få bo på behandlingshem utan kontakt med socialtjänsten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma GuranderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo