FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll19/12/2019

Vem betalar för barn som flyttar hemifrån innan barnet gått ut gymnasiet?

Vad gäller när barnet fyllt 18 men går ett år till i gymnasiet... Underhållsbidrag och csn betalas ut. Om personen vill flytta hemifrån. Vem betalar då vad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med att berätta att jag tolkar din fråga som att det som menas med "underhållsbidrag" är det underhållsbidrag som betalas ut av ena föräldern när föräldrarna är skilda och lever isär.

Vad säger lagen?

Regleringen för föräldraskapet finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Bestämmelserna gällande underhåll finner vi i 7 kap. FB. Här framkommer det att föräldrarna är gemensamt underhållsskyldiga gentemot barnet tills dess att barnet fyller 18. Dock kan det bli längre om barnet fortfarande går i skolan (grundskola, gymnasieskola eller jämförlig utbildning), men slutliga gränsen går vid 21 års ålder. (7 kap. 1 § FB) Underhållsbidraget betalas ut till barnet och när barnet blir myndigt kommer pengarna som innan getts till vårdnadshavare istället ges till barnet direkt. (7 kap. 2 § FB och 9 kap. 1 § FB) Underhållsskyldigheten kvarstår alltså om barnet flyttar hemifrån men fortfarande går i skolan. Bedömningen av storleken på underhållsbidraget görs dock enligt samma parametrar som om barnet bodde hemma. Man tittar exempelvis på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En fingervisning är att man inte brukar anse det rimligt för föräldrarna att skuldsätta sig för att fullgöra sin underhållsplikt, må vara att undantag har gjorts för föräldrar som studerar och är berättigade till CSN. (7 kap. 1 § FB) Då valet att flytta hemifrån verkar vara barnets eget torde underhållsskyldigheten inte bli större än den är när barnet bor hemma.

Vad händer med CSN?

Gällande CSN regleras detta i studiestödslagen (1999:1395) och där framkommer det att studiebidraget betalas ut till den studerande, alltså barnet. (2 kap. 3 § studiestödslagen)

Sammanfattning

Som förälder är du fortfarande underhållsskyldig även ifall ditt barn flyttar hemifrån efter det att barnet fyllt 18 år men innan dess att barnet avslutat sin skolgång. Dock behöver underhållsskyldigheten inte nödvändigtvis bli större då bedömningen är densamma som när barnet bort hemma (föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga och barnets behov) samt att det är ett frivilligt val från barnets sida. CSN kommer att betalas ut till barnet direkt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”