Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

FRÅGA
Måste jag betala för en advokat som mina kusiner har anlitat för att göra arvskifte utan mitt medgivande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du syftar på advokat i form av skiftesman, men jag kommer även att redogöra för kostnader för en boutredningsman, om det skulle vara så att du åsyftar en sådan.

Kostnader för en skiftesman

Det är dödsboet som ska betala arvode och ersättning till skiftesman. Det är alltså inte den enskilda dödsbodelägaren, i ditt fall kusinerna, som begär skiftesmannen som ska betala för denne, utan det är dödsboet som helhet. I praktiken innebär detta att kostnaden tas upp som en utgift dödsboet har haft och ska dras av från kvarlåtenskapen innan arvsskifte görs. Om en enskild dödsbodelägare med uppsåt eller vårdslöshet har orsakat en kostnad som denne orsakat någon vars rätt är beroende av utredningen så kan den dödsbodelägaren bli ersättningsskyldig.

Det innebär att i ditt fall att det främst är dödsboet som ska betala arvodet och ersättningen till advokaten, men att om du som enskild dödsbodelägare kan bli ersättningsskyldig om du genom uppsåt eller vårdslöshet bidragit till att dina kusiner var tvungen anlita advokaten. Om så inte är fallet, behöver du inte betala för skiftesmannen.

Kostnader för en boutredningsman

I första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av dödsboet. Kan inte dödsboet täcka dessa kostnader, ska den som ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir dessa delägare solidariskt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen. Det innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning för sitt arbete.

De dödsbodelägare som inte begärt boutredningsman blir alltså inte betalningsskyldiga, utan endast de delägare som ansökt om boutredningsman. Jag förstår det som att du inte varit delaktig i ansökan om en boutredningsman (advokat), du ska därför inte vara betalningsskyldig för advokaten.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?