Vem betalar en bouppteckning, begravning etc. när det inte finns tillgångar i dödsboet?

Vem betalar en bouppteckning, begravning etc. när det inte finns några tillgångar i dödsboet? Dödsboet har stora skulder och dödsbodelägarna är minderåriga.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Det är i första hand ur dödsboets tillgångar som begravnings- och bouppteckningskostnader ska betalas. Som arvinge blir man inte ansvarig för den avlidnes skulder, utan de skulder som inte kan betalas ur dödsboet måste avskrivas.

Om tillgångarna i ett dödsbo understiger skulderna finns det inget lagreglerat för hur skulderna ska prioriteras. Kostnader för bouppteckning och begravning brukar ändå prioriteras framom andra skulder. Detta kan härldas ur de bestämmelser som gäller ifall ett dödsbo försätts i konkurs. Begravnings- och bouppteckningskostnader har då en s.k. allmän förmånsrätt (10 § förmånsrättslagen), vilket betyder att de ska betalas före andra "vanliga" skulder. Om det finns skulder som har särskild förmånsrätt kommer trots allt dessa att prioriteras och betalas i första hand.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd för kostnaderna för begravning och bouppteckning enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Bistånd söks på socialkontoret hos kommunen. Kommunen gör då en ekonomisk prövning där det utgående dödsboets tillgångar på dödsdagen avgörs om det finns behov för ekonomiskt bistånd. Det är alltså inte arvingarnas ekonomiska ställning som är avgörande. Ett beviljat bistånd täcker vanligtvis kostnader för en enklel begravning, dödsannons och gravsten. Ett exempel på ansökan och riktlinjer för hur en ansökan kan se ut hittar du här (observera att detta gäller Stockholms kommun).

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”