Vem bestämmer om ett brott är bevisat?

2020-09-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejOm en underårig flicka utsätts för misstänkt partyneddrogning och oaktsam sex/oaktsam våltäkt.Kan åklagaren inte väcka åtal om teknisk bevisning inte går att få fram, för att prover tagits för sent efter det att brottet begåtts?Om ord står mot ord, vem avgör då vem ord som är rätt? Åklagaren eller försvaret? Om åtal inte kan väckas, vem ska då höra flickans ord? Om åtal inte kan väckas, finns det fortfarande inget skyddsnät för dessa flickor.
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bevisvärdering fungerar i en brottmålsprocess, och jag ska försöka förklara det utifrån din situation.

Vad krävs för att åklagaren ska väcka åtal?

I många fall är det åklagaren som är förundersökningsledare under utredningen av brott, och är då också den person som fattar beslut om en förundersökning ska läggas ned eller inte. Åklagaren får inte väcka åtal om hen inte kan se fram emot en fällande dom utifrån den bevisningen som finns i ärendet (23 kap. 2§ rättegångsbalken). Åklagaren ska alltså ta ställning till om gärningen utgör en brottslig gärning och om det finns bevis för detta. Ett viktigt bevis i våldtäkter är just den rättsmedicinska undersökningen av offret som bör så fort som möjligt efter att brottet begåtts. Om detta inte görs, finns det risk att man förlorar tung bevisning i ärendet. Vid våldtäkt förutsätts att åklagaren kan bevisa att det förekommit sex (eller annan jämförbar handling), samt att det fanns uppsåt till detta. Det krävs då oftast att det finns någon annan typ av bevinsing än enbart parternas ord, exempelvis vittnen, SMS, kläder eller liknande som kan underbygga offrets utsaga. Om det inte finns kan det vara så att det inte finns tillräckligt med bevis för att väcka åta, och då måste åklagaren lägga ned förundersökningen.

Vem avgör vems ord som är rätt?

I Sverige föreligger fri bevisprövning och det är i slutänden domstolen som avgör vad som är bevisat, vem som är mest trovärdig när ord står mot ord, och om det räcker för att fälla någon för brott (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Under förundersökningen är det dock huvudsakligen åklagaren som gör denna bedömning enligt ovan. Försvararen har inget att säga till om här, mer än att lämna sina synpunkter på bevisningen. Det är ändå åklagaren som har rätt, och skyldighet att åtala om de anser att bevisning finns.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga om åklagaren i detta fall har gjort rätt eller fel, och om bevisningen som fanns hade räckt till fällande dom. Sammantaget är det tyvärr så att våldtäkter är generellt svårt att bevisa, och uppklarningsstatistiken är inte särskilt hög av just den anledningen. Jag beklagar om ni känner er orättvist behandlade. Ni kan begära en överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. En begäran ska skickas till den polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet att lägga ned förundersökningen fattades. Det finns ingen särskild tidsfrist för att begära överprövning. Ni kan läsa mer om överprövning på åklagarmyndighetens hemsida. Ni kan även kontakta Brottsoffermyndigheten kan också vara behjälpliga med liknande frågor. Det finns möjlighet att få ersättning även om förundersökningen lagts ned. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Har du fler frågor eller vill ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (365)
2021-02-28 Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?
2021-02-27 Vad får användas som bevis?
2021-02-26 Hur mycket är ett sms värt som bevis i brottmål?
2021-02-25 Hur stora är riskerna för att fel person sitter häktad för bedrägeri och olovlig identitetsanvändning?

Alla besvarade frågor (89848)