Vem behåller bostadsrätt inköpt innan samboförhållandet inleddes?

FRÅGA
Hej!Vi har varit sambo sedan ca 20 år i en bostadsrätt som jag själv hade köpt ca 5 år tidigare.Vi ska nu separera och jag undrar:- måste jag tänka på att skriva ett samboavtal för att själv få äga/behålla lägenheten? Vi har inga barn.Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din bostadsrätt är inte samboegendom

När ert samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av er begär det inom ett år. I den bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § sambolagen). Samboegendom definieras i lagen som sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har köpts in för gemensam användning (3 § sambolagen). Avsikten med ditt köp är alltså avgörande för bedömningen om bostadsrätten är samboegendom och därmed ska ingå i bodelningen. I ditt fall köpte du bostadsrätten fem år innan ni blev sambor, avsikten med ditt köp kan därför inte anses ha varit att ni gemensamt skulle använda den. För lång tid har gått mellan ditt köp och samboförhållandets startpunkt. Endast köp av bostad och bohag som skett i nära anslutning till samboförhållandets startpunkt kan tänkas ha köpts in för gemensam användning. Din bostadsrätt är alltså inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Du har med andra ord rätt att behålla bostadsrätten.

Bra att veta: Bevisbörda och "synnerliga skäl"

Det kan vara bra att känna till att den sambo som påstår att något har köpts för gemensam användning behöver bevisa det, dvs. din sambo har bevisbördan i en eventuell tvist. Detta gäller endast för bostad och bohag som har köpts innan ni blev sambor, vilket alltså inkluderar din bostadsrätt.

Eftersom ni inte har några barn krävs det synnerliga skäl för att din sambo ska kunna få överta din bostad som inte är samboegendom (22 § första stycket sambolagen). I juridikens värld betyder synnerliga skäl "i princip aldrig". Denna regel tillämpas alltså med stor försiktighet. När den väl tillämpas rör det sig om starka sociala skäl, exempelvis graviditet med gemensamt barn eller andra starka sociala skäl efter ett långt samboförhållande. Ett sådant övertagande är inte gratis, bostadsrätten ska betalas av den sambon som tar över den (22 § tredje stycket sambolagen).

Slutsats

Du har rätt att behålla bostadsrätten utan att behöva ingå ett samboavtal. Om synnerliga skäl mot alla odds skulle finnas för ett övertagande spelar det ingen roll om ni har skrivit under ett samboavtal, eftersom regeln är tvingande. Det innebär att den gäller även om ni skulle ha avtalat om annat i ett samboavtal. För att ett sådant övertagande ska kunna ske behöver din sambo väcka talan om övertagande.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96494)