FrågaKÖPRÄTTÖvrigt22/08/2017

Vem bär risken för transport?

Hej

Ifall en köpare köper en produkt ifrån en privatperson/företag, och produkten antingen försvinner eller ankommer i trasigt skick till köparen i samband med leveransen, vem bär då ansvaret?

Är det säljaren som ansvarar för att ta kontakt med postföretag och sedan, i de fall där postföretaget inte vill ta ansvar, ersätta köparen med en likvärdig produkt alternativt upphävt köp?

Eller är det köparen som bär ansvar att antingen kontakta postföretaget, eller också ta den ekonomiska förlusten ifall postföretaget inte vill ta sitt ansvar?

Är det någon skillnad ifall säljaren ifråga är en privatperson eller ett företag?

Mycket tacksam för svar, eftersom min fråga rent konkret i en pågående tvist handlar om väsentliga summor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det är skillnad om det är en privatperson eller inte.

Företag

Om du handlar i egenskap av privatperson, alltså konsument, av ett företag, gäller 6 § konsumentköplagen som säger att varan avlämnas först när du får den i din besittning, alltså när den är levererad med post. Då är det alltså säljaren som ansvarar för fel genom transporten.

Privatperson

Om säljaren är en privatperson eller om ni båda är företag, gäller köplagen. Då är frågan lite mer omständlig.

Vem bär ansvaret?
I 13 § Köplagen behandlas när den så kallade "risken" för varan övergår på köparen. Att risken har övergått på köparen innebär att denne står för skador som uppkommer på varan, köparen bär risken för varan.
Av paragrafen framgår att risken övergår då varan är avlämnad enligt vad som följer av 6 och 7 § Köplagen, om inte annat avtalats mellan parterna.

När övergår ansvaret på köparen?
När ansvaret, risken, övergår på köparen behandlas som tidigare nämnt i 6 och 7 §, Köplagen. Dock skiljer man på så kallade hämtningsköp (6 §) och transportköp (7 §).
Hämtningsköp innebär att varan skall hållas tillgänglig för avhämtning av köparen, i er situation har jag dock uppfattat att det rör om ett transportköp och jag kommer därför att hålla mig till 7 § som behandlar dessa.

Transportköp
Om en vara transporteras till köpare inom ett område där säljaren själv vanligen ombesörjer transporten, anses varan avlämnad först när den överlämnas till köparen. Här utför alltså säljaren transporten och risken övergår då köparen tar emot varan från säljaren. Detta framgår av 7 § första stycket, köplagen.

Utifrån din fråga så förstår jag det dock som att det rör sig om ett annat transportbolag, och att det alltså inte är företaget själva som levererar. I sådant fall så sker "avlämnandet" och risken övergår på köparen då varan överlämnas till transportbolaget.

Om annat följer av en leveransklausul eller avtalet i övrigt, gäller dock vad som sägs i dessa.

Vem får stå för kostnaden?
Av 12 § köplagen framgår att köpare som bär risken för varan är skyldig att betala denna även om varan förstörts, kommit bort, försämrats etc. Som framgått får alltså köparen stå för risken, och därmed kostnaden av de skador som uppstår, då varan överlämnats till transportbolaget om inte annat avtalats eller finns i klausul. I denna situation bör du kontakta transportföretaget för att göra fel gällande.

Hoppas det besvarar din fråga. Ursäkta att det dröjde, vi får in väldigt många frågor till vår gratisrådgivning just nu. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo