Vem bär bevisbördan för fordrans existens?

2017-09-28 i Fordringar
FRÅGA
Vi sålde vår bostadsrättslägenhet för ca 18 mån sedan. Nu har vi plötsligt fått en fodrad på två obetalda hyror för fem år sedan(-12). Vad vi vet har vi betalat men vad gör man. Borde inte detta upptäckts i deras årsredovisning 2012?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med bör du begära kontoutdrag för de två betalda avgifterna eftersom att dessa har funktion som bevismedel för att du har vidtagit din betalningsskyldighet. Enligt svenska processrättsliga normer ligger bevisbördan dock på den som påstår sig ha en fordran. Alltså måste bostadsrättsföreningen kunna visa på att den har en fordran på dig.

För övrigt:
Om det gått flera år utan att en skuld har betalats kan dock fordringsägaren förlora rätten att kräva pengar av dig, Fordringar har därmed en preskriptionstid.

Fordrans preskriptionstid regleras genom preskriptionslagen (PreskL).

Som huvudregel preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst. För en fordran som en näringsidkare har mot en konsument med grund i exempelvis köp av en vara eller tjänst är preskriptionstiden tre år. Vad det gäller förhållandet mellan en bostadsrättsförening och dess medlemmar, är detta inte ett konsumentförhållande i preskriptionslagens mening. Av den anledningen gäller bostadsrättsföreningens fordran mot en medlem (eller tidigare medlem) i tio år.
(2 § PreskL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?