Vem bär ansvaret när jag varnat grannen om ev. skaderisk och hen ignorerar detta?

Jag vill måla friggeboden på min tomt som gränsar till en allmänning. Min granne parkerar sin bil i direkt anslutning till min tomtgräns på allmänningen, i närheten av min friggebod. Det finns risk för stänk av målarfärg på bilen. Han vägrar att flytta sin bil när jag behöver måla huset. Kan jag bli skadeståndsskyldig om jag målar på min egen tomt och det skvätter färg på hans bil? Han vägrar att flytta bilen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör utomobligatoriskt skadestånd, d.v.s. ett skadeståndsansvar mellan parter där det inte finns något avtalsförhållande. Din fråga är svår att svara på med juridisk precision men jag ska försöka ge dig lite vägledning.

Huvudregeln vid utomobligatoriskt skadestånd är enl 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) att det för skadeståndsansvar krävs att du handlar med uppsåt eller culpöst, d.v.s. med oaktsamhet. Frågan blir härvid om ditt agerande (att måla trots att bilen står kvar) kan anses vara ett oaktsamt handlande.

Det finns två olika sätt att gå tillväga när man ska avgöra om någonting är culpöst eller inte. Den första, cuplabedömningen, görs genom att jämföra ditt handlande med myndighetsföreskrifter, vad gemene man gjort eller om det föreligger någon sedvänja i grannskapet. När man, trots jämförelse med de tidigare nämnda, inte kan komma fram till en lösning för domstolen göra en s.k. fri culpabedömning.

Vid den fria culpabedömningen tar man hänsyn till fler omständigheter, nämligen;

Hur stor är risken för skada? Hur allvarlig är skadan? Hur kunde skadan förebyggas?

I ditt fall, anser jag, att du vidtagit de åtgärder som lämpligen kan förväntas av dig i och med att du förklarat för grannen vad saken gäller och bett honom flytta bilen. Jag skulle dock rekommendera dig att säga till grannen igen och meddela honom att om han inte flyttar bilen inom en viss angiven tid så kommer du börja måla trots att det finns risk för färgstänk och att du då menar att han bär risken för ev. skada. Observera dock att du, vid målningen, måste iaktta sedvanlig försiktighet och kanske täcka över hans bil i möjligaste mån för att undgå seadeståndsanvar.

Jag vill åter igen påminna om att det är svårt att bedöma detta fallet utan alla omständigheter klart för sig och att svaret kan variera beroende på en rad omständigheter.

Hoppas det var till hjälp och lycka till med målningen!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000