Vem bär ansvaret i en frikyrkas konkurs?

2017-03-06 i Övrigt
FRÅGA
Om en frikyrkoförsamling tvingas att begära konkurs, vem eller vilka är då ekonomiskt ansvarig-ga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att frågan gäller en frikyrka som har registrerats som ett trossamfund hos Kammarkollegiet och därmed faller under lagen om trossamfund. Du kan hitta den lagen här. I övrigt finns det mycket lite lagstiftning angående ansvaret för olika personer inom ett sådant samfund. Utöver eventuella ansvarsregler i samfundets egen stadga kan sannolikt vissa liknelser göras med lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och handelsbalken (HB).

Vem är ansvarig för ett trossamfunds förpliktelser?

Utgångspunkten för ett registrerat trossamfund är att det är samfundet som står för sina förpliktelser gentemot tredje person (15 §). Vid en konkurs är det alltså samfundets tillgångar som används för att täcka upp för skulder. Om Tillgångarna tar slut kommer inte någon annan person bli ansvarig för att täcka kvarvarande skulder med egna medel.

Personligt ansvar i vissa fall

Ett trossamfund kan ha regler om personligt ansvar för vissa personer i sina stadgar. Om så är fallet gäller dessa bestämmelser. En styrelseledamot eller VD som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen skada bör också kunna bli ersättningsskyldiga gentemot föreningen. Detsamma gäller för en föreningsmedlem som orsakar skada genom en överträdelse av lag eller föreningens stadgar (LEF 13 kap. 1 §). En företrädare för föreningen skulle också kunna blir ersättningsskyldig mot medlemmarna personligen genom att agera utanför sitt mandat eller genom att missbruka förtroendet och agera oredligt (HB 18 kap. 2-3 §).

Sammanfattning

En frikyrka som är registrerat som trossamfund är själv ansvarig för sina skulder och andra förpliktelser. Finns det inte längre några pengar hos samfundet som kan gå till att betala skulder, så förblir skulderna obetalda. Ingen enskild person blir skyldig att betala skulder i föreningens ställe. Däremot kan en styrelseledamot eller annan representant för samfundet bli personligt ansvarig enligt samfundets stadgar om de innehåller ansvarsbestämmelser. Skulle en företrädare för samfundet uppsåtligen eller oaktsamt ha orsakat en skada talar en hel del för att hen skulle kunna bli skadeståndsansvarig.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsingar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (82)
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?
2021-06-04 Får McDonalds stifta lagar?
2021-05-20 Styrelsens ansvarsfrihet

Alla besvarade frågor (95763)