Vem av makarna har bäst behov av den gemensamma bostaden och har ena maken giftorätt i egendom som den bara andra maken äger?

2017-03-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min man har varit gifta drygt 3 år och sambo i två år innan dess. Vi ska nu skiljas. Jag hade en hyreslägenhet när vi träffades och min man köpte en bostadsrätt i närheten. Efter 7 månaders förhållande flyttade jag till hans lägenhet och hyrde ut min i andra hand. Sen flyttade vi till min lägenhet och han hyrde ut sin. Min lägenhet ombildades till bostadsrätt och vi köpte den tillsammans. Förra året sålde han sin lägenhet och köpte en lägenhet i Spanien för vinsten, så det finns inga skulder på den. Min önskan till honom är att jag får köpa ut honom för priset vi köpte lägenheten för och han får behålla lägenheten i Spanien. Det vill han inte gå med på och vad jag förstår enligt lagen har han rätt. Har jag då enligt lagen rätt till halva värdet av lägenheten i Spanien? Vi har inget äktenskapsförord. Han har en dotter som är 16 år som pluggar och bor i Halmstad. Innan dess bodde hon växelvis hos oss och hos sin mamma. Nu kommer hon troligtvis tillbaka till Stockholm och ska plugga här. Har min man rätt till bostadsrätten vid skilsmässa för att han har en 16 årig dotter? Hon står skriven hos sin mamma. Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De aktuella rättsreglerna hittar du i äktenskapsbalken (här).

Sammanfattning
Både den lägenhet som fungerat som ert gemensamma hem och lägenheten i Spanien ska ingå i en bodelning. Din man har alltså rätt till hälften av den gemensamma lägenhetens värde men du har samtidigt rätt till hälften av värdet på hans lägenhet i Spanien. Det finns givetvis också möjlighet fördela egendomen på ett annat sätt om ni kan komma överens. Vid en behovsprövning angående vem som har bättre rätt till er gemensamma lägenhet kan dotterns boendesituation få betydelse men även andra omständigheter spelar roll. Jag kommer nu att utveckla detta svar nedan.

Det är egendom som utgör giftorättsgods som ska ingå i en bodelning
När ett gift par skiljer sig ska en bodelning göras mellan de (här). Det som ska delas mellan makarna är sådan egendom som benämns giftorättsgods (här). Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, ensamma eller tillsammans, utgör giftorättsgods så länge egendomen inte ska klassas som enskild egendom (här). Egendom kan göras till den ena makens enskilda genom ett äktenskapsförord. Ett annat scenario är den ena maken fått något i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra denna makes enskilda (här). Eftersom du skriver i din fråga att ni inte har ett äktenskapsförord kommer jag fortsättningsvis utgå ifrån att all den egendom ni äger klassas som giftorättsgods.

Det är skillnad på giftorätt och äganderätt
Det är viktigt att förstå att det finns en juridisk skillnad på giftorätt och äganderätt. Giftorätten aktualiseras först vid en skilsmässa och medför då att egendomen ska räknas med i bodelningen oavsett vem av makarna som faktiskt är den juridiske ägaren av egendomen. Bara för att en make köper en sak innebär det inte per automatik att makarna samäger den saken, däremot har den andre maken giftorätt i egendomen vid en skilsmässa. När det gäller den ombildade hyresrätten som ni gemensamt köpte som medför giftorätten att den ska tas med i bodelningen. Det stämmer alltså att din nuvarande man har rätt till detta enligt lag. Men även om ni inte var gifta så har han ju ändå en rätt till lägenheten genom ni äger den tillsammans. Som jag förstår dig äger din man ensam lägenheten i Spanien. Utgör lägenheten giftorättsgods ska lägenheten ändå tas med i bodelningen.

Du har rätt till hälften av värdet på lägenheten i Spanien
Värdet av makarnas sammanlagda giftorättsgods delas sedan lika mellan makarna (här). Giftorätten medför alltså att du har rätt att göra anspråk på hälften av värdet när det gäller lägenheten i Spanien trots att din man äger lägenheten ensam. När egendomen sedan ska portioneras ut mellan makarna har varje make rätt att till sin del räkna sådan egendom som man ensam äger (här). Din man har alltså rätt att själv behålla lägenheten i Spanien och istället ersätta dig ekonomiskt.

Dotterns boendesituation är av betydelse men man tittar även på andra saker
När det gäller makarnas gemensamma hem och möbler (oavsett vem som äger vad) är det den make som bäst behöver egendomen som har rätt att tillgodoräkna sig den (här). Vid behovsprövningen väger det ofta tungt ifall den ena av makarna har ett barn som ska bo hos sig. Men vid en sådan prövning måste man samtidigt se till alla aktuella omständigheter i situationen. Ska dotter t.ex. bo växelvis alternativt har möjlighet att bo hos sin mamma kan det vara en sak som minskar din mans behov av att få lägenheten. Man tittar också på ekonomiska förhållanden och en make kan även göra gällande affektionsvärde. Det är väldigt svårt att bedöma var det hela skulle landa i just ert fall men dotterns boende kan få betydelse. Detta blir ju dock främst aktuellt om man skulle dra det hela till domstol. För att din man ska få överta din del av lägenheten krävs det också att detta framstår som skäligt, alltså rättvist. Detta blir i sig ytterligare en bedömningsfråga. Det är ju fullt möjligt för er att komma överens om ett annat arrangemang. Du skulle till exempel kunna säga att du avsäger dig din giftorätt till lägenheten i Spanien mot att din man låter dig behålla lägenheten alternativt helt avsäger sig sitt anspråk.

Det finns ytterligare en regel som jag skulle vilja uppmärksamma dig på. När det par som varit gifta under en kortare tid än 5 år finns det möjlighet att jämka en bodelning så att giftorättsgodset delas med en annan kvot än hälften (här). Till denna tidsperiod räknas även eventuell tid som paret varit sambor innan man gifte sig. Du skriver att ni varit gifta i 3 år och innan dess sambor i 2 år, denna jämkningsregel borde därför inte bli aktuell men jag vill ändå uppmärksamma dig på att den finns.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Bästa hälsningar,

Jenny Vilander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94228)