Vem ärver vid efterarv?

2020-11-26 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Min pappa har ett barn från ett tidigare förhållande.Mamma o pappa har mig gemensamt. Dem har skrivit äktenskapsförord och enskild egendom till min mammas förmån. Så pappa äger ingenting och har egentligen ingenting. Dem har en hyreslägenhet och äger inte ens en bil.Om min mamma går bort först så förstår jag att pappa ärver henne och att han sitter i orubbat bo. Men vad händer sen när pappa går bort. Jag ärver men gör mitt halvsyskon det också? Det han har då har han ju ärvt från min mamma. Har mitt halvsyskon rätt till det vid pappas bortgång isåfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer när ett äktenskap upplöses pga. dödsfall?

När ett äktenskap upplöses pga. dödsfall är huvudregeln att man ska genomföra en bodelning. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB).

Om det genomförs en bodelning ingår endast makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Det den avlidna maken erhåller i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap och är det som ska fördelas genom arv. Om det inte genomförs någon bodelning utgörs kvarlåtenskapen av det som den avlidna maken själv äger.

Vem ärver om min mamma avlider först?

Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer arvet att fördelas efter den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn, ens närmsta arvingar och de som i första hand är arvsberättigade. Om din mamma avlider är du närmaste arvingen som enda barn och som utgångspunkt den som har rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB).

Eftersom du är ett gemensamt barn inom äktenskapet har du dock inte rätt att få ut ditt arv direkt när din mamma avlider. Istället kommer din pappa att ärva din andel med fri förfoganderätt precis som du skriver, men du får istället rätt till ett efterarv från din mamma när din pappa sedan avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Om din mamma avlider och efterlämnar 200 000 kr ärver din pappa dem med fri förfoganderätt, och du har rätt till ett efterarv. Efterarvet består dock inte av den exakta summan din mamma efterlämnade, utan man räknar istället ut en kvotdel. Om din pappas förmögenhet vid din mammas dödsfall exempelvis uppgår till 50 000 kr och han sedan ärver din andel av din mammas arv på 200 000 kr kommer hans totala förmögenhet att uppgå till 250 000 kr. Av dessa utgör 80 % (200 000 / 250 000) arv från din mamma. Det innebär att du har rätt till 80 % av din pappas totala förmögenhet när han avlider, och då i form av ett efterarv från din mamma.

Vem ärver om min pappa avlider efter min mamma?

Om din pappa avlider efter din mamma ska du först och främst få ut ditt efterarv från din mamma innan din pappas egna kvarlåtenskap kan fördelas till arvingarna. I exemplet ovan utgjorde din mammas kvarlåtenskap 80 % av din pappas totala förmögenhet. När din pappa avlider ska du erhålla efterarv från din mamma bestående av 80 % av din pappas förmögenhet oavsett vad denna uppgår till.

Har din pappas förmögenhet exempelvis ökat till 300 000 kr ska du erhålla 80 % av detta (240 000 kr), och har den minskat till 100 000 kr ska du erhålla 80 % av detta (80 000 kr). Man ärver alltså inte samma summa i efterarv som föräldern efterlämnade, utan man ärver motsvarande kvotdel.

När du har erhållit ditt efterarv från din mamma kan din pappas egna kvarlåtenskap fördelas. Eftersom din pappa har två barn fördelas kvarlåtenskapen som utgångspunkt i två lika stora delar och fördelas till dig och hans andra barn (2 kap. 1 § ÄB).

Har mitt halvsyskon rätt till något arv från min mamma om pappa har ärvt det tidigare?

Ditt halvsyskon har inte rätt till arv från din mamma eftersom de inte har några biologiska band eller adoptivband. Din andel som du har rätt till efter din mamma ärver din pappa med fri förfoganderätt. Du har sedan rätt till efterarv på motsvarande andel. När din pappa sedan avlider har du först rätt till att få ut ditt efterarv från din mamma. Först när detta har fördelats kan det som återstår av din pappas förmögenhet fördelas till hans arvingar, dvs dig och ditt halvsyskon. Ditt halvsyskon kommer således endast att ärva från sin förälder, och du erhåller ditt arv från din först avlidna förälder innan er gemensamma förälders kvarlåtenskap kan fördelas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1586)
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?

Alla besvarade frågor (91196)