Vem ärver vem om alla i familjen dör vid en och samma olycka?

Hej, vi är ett gift par som äger 1 fastighet (anskaffad under samboförhållande) samt 1 bostadsrätt anskaffad då vi var gifta. Det finns ett särkullbarn på min frus sida från tidigare äktenskap. Finns även pensionsförsäkringar som jag äger där särkullbarnet står som förmånstagare. Särkullbarnets pappa lever.

Om både min fru och särkullbarnet skulle omkomma i en olycka t.ex. Vem ärver vad. Samt om vi alla 3 d.v.s. jag , min fru och särkullbarnet omkommer vem ärver då? Särkullbarnets pappa lever fortfarande i detta scenario. Särkullbarnets pappa motsäger sig adoption vilket Tingsrätten följt och därmed avslagit ansökan.

Särkullbarnet är 38 år.

Vad måste man göra för att förhindra att särkullbarnets biologiska pappa ska bli utan något arv?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta vilka som ärver om ovanstående situationer sker. Jag utgår från frågan att det inte heller finns några gemensamma barn eller att du har några barn från tidigare och kommer att utgå från det i svaret. Din fråga rör således arvsrätt och regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas arv om arvingen och arvlåtaren dör samtidigt?
Det är bara levande personer som kan ärva. Det är en utav de förutsättningar som finns för att ärva (1 kap. 1 § ÄB). Går det inte att utreda vem som dog först, arvingen eller arvlåtaren vid dödsfallet tex. vid en olycka, föreligger det en presumtion att personerna dött samtidigt. En presumtion till icke arv, att arvet ska fördelas av den avlidna som att den arvingen som dog samtidigt inte lever (1 kap. 2 § ÄB).

Hur fördelas arvet om din fru och särkullbarnet dör?
Din frus arv (kvarlåtenskap)
Kvarlåtenskapen från din fru ska fördelas som att hon inte har några barn alls i enlighet med presumtionen för icke arv och att den tilltänkta arvingen, här särkullbarnet, dog först (1 kap. 2 § ÄB).

Hela kvarlåtenskapen från din fru kommer därför att tillfalla dig. Eftersom du som efterlevande make har arvsrätt efter din fru. Det är bara särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken/makan (3 kap. 1 § ÄB). Resterande släktningar eller gemensamma barn som annars skulle få ärva får alltså vänta på efterarv av din fru. Efterarvet fördelas då när du har avlidit. Du ärver alltså hela din frus kvarlåtenskap.

Särkullbarnet kvarlåtenskap?
Har särkullbarnet några egna barn kommer de barnen att eftersom de är bröstarvingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Om särkullbarnet är gift har gemensamma barn kommer särkullbarnets make/maka att ärva allting antigen med fri förfoganderätt över gemensamma barn. Om särkullbarnet inte har barn men är gift kommer maken/makan att ärva allting ändå. Om det finns särkullbarn till särkullbarnet har då särkullbarnet rätt att få ut sitt arv direkt (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).

Har särkullbarnet inga barn eller inte är gift kommer särkullbarnets föräldrar att ärva. Här har särkullbarnets mamma också dött och ärver då inte enligt presumtionen om icke arv (1 kap. 2 § ÄB). Pappan kommer att ärva antigen halva kvarlåtenskap om särkullbarnet har syskon eller har halvsyskon från sin mammas sida. Då kommer delen som mamman skulle fått att tillfalla syskonen. Om det inte finns några syskon så kommer pappan att ta hela arvet. Hela kvarlåtenskapen från särkullbarnet kommer att tillfalla pappan till särkullbarnet (2 kap. 2 § ÄB).

Om alla ni tre dör?
Särkullbarnets kvarlåtenskap kommer att fördelas som ovan. Gällande din fru och din kvarlåtenskap kommer du och din fru här inte ärva varandra enligt presumtionen om icke arv (1 kap. 2 §ÄB). Det innebär att eran kvarlåtenskap kommer att fördelas enligt den legala arvsordningen.

Din kvarlåtenskap kommer alltså att antigen tillfalla dina barn/barnbarn om du har några enligt första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Har du inga barn eller barnbarn kommer dina föräldrar, syskon eller syskonbarn till dig att ärva. Det framkommer i andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte heller finns några i andra arvsklassen så kommer far- och morföräldrar eller deras syskon till dig att ärva enligt tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB).

Exakt samma kommer att ske för din fru. Om särkullbarnet har barn kommer barnen att ärva sin mor- eller farmor enligt första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga barnbarn eller flera barn till din fru kommer andra arvsklassen att bli aktuell. Vilket innebär att föräldrar, syskon eller syskonbarn till din fru kommer att ärva (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte heller finns några i andra arvsklassen så kommer far- och morföräldrar eller deras syskon till din fru att ärva enligt tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB).

Finns det inga arvingar i 3:e arvsklassen kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Vad kan ni göra för att den biologiska pappan inte ska ärva?
Det ovan är beskriver den legala arvsordningen. Hur arvet skulle fördelas om det inte finns något testamente. Så om särkullbarnet inte vill att pappan ska ärva måste särkullbarnet skriva ett testamente. I testamentet ska det framgå hur personen vill att sin kvarlåtenskap ska fördelas (9 kap. och 10 kap. ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo