FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning01/07/2019

Vem ärver vad?

Hej,

Vem ärver vad?

Ett äldre par som inte har några barn.

Först dör gubben, tre veckor senare innan bouppteckning dör gumman.

Gubben hade en bror som har två barn vid liv. Gumman har en halvsyster som är vid liv.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arvskifte enligt den legala arvsordningen så är ärvdabalken tillämplig (1 kap. 1 § ärvdabalken). Jag utgår ifrån att paret var gifta, i och med att det inte framgår något, men kommer även att framhålla de skillnader som blir om de istället levde ihop som sambor. Därmed kommer både äktenskapsbalken och sambolagen att tillämpas (1 kap. 1 § äktenskapsbalken och 1 § sambolagen).

Först ska en bodelning göras

När gubben dör så anses äktenskapet vara upplöst (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Detta gör att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Även om de levde ihop som sambor ska en bodelning förrättas, eftersom samboförhållandet anses vara upplöst när gubben dör (2 § första stycket 3 punkten och 8 § första stycket sambolagen). Trots att det inte är vad din fråga berör så kan det vara bra att ha i åtanke att förmögenhetsmassan alltså delas upp efter dödsfallet.

Vem ärver vad?

Gubbens legala arvingar är hans brorsbarn, eftersom han inte har några barn och hans föräldrar samt bror är döda (2 kap. 1 och 2 § ärvdabalken). Hans brorsbarn tillhör den andra arvsklassen och ska dela lika på hans arv (2 kap. 2 § ärvdabalken), men om paret var gifta så ärver istället gumman före brorsbarnen med så kallad fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Detta innebär att hon har rätt att konsumera pengarna men inte att testamentera eller ge bort en väsentlig del (3 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 3 § ärvdabalken). Brorsbarnen har sedan rätt till efterarv (3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Eftersom gumman dör innan bouppteckningen är klar så kommer dock brorsbarnen ärva sina delar direkt. Det kan framhållas att brorsbarnens arvsrätt inte är laglottsskyddad, och det går således att testamentera bort deras rätt till arv.

När gumman därefter dör så är det istället hennes arvingar som har rätt till sitt arv. Om det vore så att gubbens brorsöner hade fått avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken (gumman) så hade de först haft rätt till sitt efterarv (3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Gumman har inga barn och därför går arvet vidare till hennes föräldrar (2 kap. 1 och 2 § första stycket ärvdabalken). Eftersom de är döda så träder istället deras barn, det vill säga gummans syskon in i deras ställe. Av din fråga framgår det inte att hon har några helsyskon vilket gör att hennes halvsyster tar hela hennes arv. Halvsysterns rätt till arv är dock inte heller den laglottsskyddad.

Sammanfattning

Gubbens legala arvingar är hans brorsöner, som kommer dela på hans arv. Gumman har egentligen, förutsatt att de var gifta, rätt till deras arvslotter med fri förfoganderätt. I och med att hon dör innan bouppteckningen så kommer dock inte efterarv att aktualiseras, utan arvet går direkt till brorsönerna. När gumman sedan dör ska hennes kvarlåtenskap tillfalla hennes arvinge, det vill säga halvsystern. Observera att ett testamente kan förändra detta, då varken brorsbarn eller syskon/ halvsyskon har en skyddad rätt till arv.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?