Vem ärver vad?

2019-02-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Min pappa och min mamma är gifta. Tillsammans har min mamma och min pappa 2 barn, mig och min storebror.Min pappa har sedan tidigare två barn. Vad händer om min pappa skulle gå bort?Hur delas arvet upp?Mamma 50%?Pappas Särkullbarn får 25% var? (Totalt 50%) direkt?Vad får jag och min storebror?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid besvarande av din fråga utgår jag från att det inte finns något testamente som reglerar hur arvet ska fördelas.

Om din pappa skulle gå bort ska hans arv fördelas mellan hans barn. Alla ni fyra barn skulle ha rätt till en lika stor andel av arvet enligt huvudregeln i 2 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB), under förutsättning att inget barn fått ett förskott på arvet.

Om din pappas arv exempelvis skulle uppgå till 100 000 kr skulle varje barn ha rätt till ¼ av summan, dvs 25 000 kr.

Då din mamma och pappa är gifta skulle din mamma ha rätt att få din och din brors andel, alltså 50% av arvet, med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1§ 1 st. ÄB. Det skulle innebära att din mamma har rätt att fritt använda arvet med vissa restriktioner. Tex skulle hon inte kunna testamentera bort den andel som tillhör er barn. Du och din bror har rätt till er pappas arv efter er moders bortgång.

De barn din pappa har sedan tidigare, särkullbarnen, har enligt 3 kap. 1§ ÄB rätt att få sin andel av arvet direkt men kan även välja att avstå den rätten enligt 9§ så att din mamma får förfoganderätt över pengarna. I sådant fall får särkullbarnen samt du och din bror ta del av er pappas arv efter din moders bortgång.

Enligt 3 kap 1§ 2 st. ÄB finns det en rätt för den efterlevande maken, i detta fall din mamma, att, om möjligt, få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapet. Detta innebär att särkullbarnens rätt att omedelbart få ta del av sin del av arvet kan vara utan verkan beroende på hur din mammas ekonomiska situation skulle se ut efter din pappas bortgång. Detta är dock något som inte skulle komma att påverka din och din brors rätt till arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1216)
2019-08-22 Hur ska ett arv fördelas mellan arvlåtarens syskonbarn?
2019-08-21 Hur fördelas arvet när en efterarvinge har avlidit innan efterlevande make?
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?

Alla besvarade frågor (72228)