Vem ärver - särkullbarn eller Allmänna arvsfonden?

Arv äkta makar.

Paret har inga gemensamma barn och det finns inget testamente från någon av makarna. Maken har 3 särkullbarn och dör först. Hans hustru dör 2 veckor senare. Hon har inga släktingar.

Vem ärver makan? Mannens särkullbarn eller allmänna arvsfonden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga behandlar arv och regler om detta finns i Ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel ska hustruns arv gå till hennes arvingar, men eftersom du skriver att hon inte har några släktingar i livet går det inte. Man skulle kunna tro att det innebär att arvet ska gå till Allmänna arvsfonden, men det finns en specialregel som reglerar just den situationen som du beskriver. Eftersom maken, som är den först avlidne, har särkullbarn, finns det en chans att det är dessa särkullbarn som ska ärva hustrun. För att mannens särkullbarn ska ärva hustrun krävs att de är arvsberättigade, alltså att de har rätt till efterarv efter mannen (3 kap. 8§ ÄB). Särkullbarn kan ha rätt till efterarv efter mannen främst i två fall:

1.Den första situationen där särkullbarn kan ha rätt till efterarv behandlas i 3 kap. 1§ 2 stycket ÄB. Om särkullbarnen inte fått ut sitt arv efter sin far på grund av den så kallade basbeloppsregeln har de rätt till efterarv. Basbeloppsregeln är ett skydd för den efterlevande maken, som innebär att den efterlevande maken, som i det här fallet är hustrun, hade rätt till 4 gånger gällande prisbasbelopp ur bodelningen när hennes make dog. År 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr, vilket innebär att hon hade rätt till 4 x 45 500 = 182 000 kr. Hennes rätt till dessa 182 000 kr ur bodelningen går alltså före särkullbarnens rätt till arv efter sin far. Skulle särkullbarnen på så sätt inte få ut hela sitt arv efter sin far har de rätt till efterarv efter hustrun. 2. Den andra situationen där särkullbarnen kan ha rätt till efterarv behandlas i 3 kap. 9§ ÄB. Särkullbarnet kan välja att inte ta ut sitt arv efter sin far och istället vänta på att ta ut arvet tills hustrun också gått bort. På grund av detta skapas alltså en rätt till efterarv.

Om särkullbarnen på någon av dessa två sätt inte fått ut sitt arv efter sin far har de alltså rätt till efterarv. På grund av att de har rätt till efterarv är de också arvsberättigade och ska på grund av detta ärva hustrun istället för Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden kommer alltså inte in som arvinge förrän det saknas arvsberättigade på båda sidor.

Sammanfattningsvis kommer arvet efter hustrun gå till hennes avlidne makes särkullbarn om de har rätt till efterarv, annars till Allmänna arvsfonden.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo