FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning16/09/2020

Vem ärver om testamente saknas?

Min halvsyster har avlidit och har en bostadsrätt.

Hon har även en kusin med kusinbarn.

Vem ärver om testamente inte hittas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser den legala arvsordningen ut?

Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer den legala arvsordningen att tillämpas på kvarlåtenskapen. Enligt den legala arvsordningen delas den avlidnes släktingar upp i tre olika parenteler. För att arvet ska gå vidare till nästa parentel måste hela den föregående parentelen vara uttömd.

I den första parentelen återfinns den avlidnes bröstarvingar. Bröstarvingar är den avlidnes avkomlingar, dvs barn, barnbarn osv. Enligt den legala arvsordningen är bröstarvingarna de närmsta arvingarna och de som i första hand har rätt att ärva (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne saknar bröstarvingar går man vidare till den andra parentelen.

I den andra parentelen återfinns den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, dvs den avlidnes syskon och syskonbarn osv (2 kap. 2 § ÄB). Arvet fördelas som utgångspunkt på föräldrarna. Är föräldrarna avlidna delar deras respektive bröstarvingar på deras andel av arvet. Har modern en bröstarvinge får denna hela moderns andel av arvet. Har fadern tre bröstarvingar delar de tre bröstarvingarna till fadern på hans andel av arvet. Om båda föräldrarna är avlidna och det inte finns några syskon tar halvsyskonet hela arvet. Om det inte finns några arvingar i den andra parentelen går man vidare till den tredje parentelen.

I den tredje parentelen återfinns den avlidnes mor- och farföräldrar. Är de avlidna tar deras respektive barn deras den av arvet, dvs den avlidnes morbröder, mostrar, fastrar och farbröder. Arvet kan inte gå längre än så, så kusiner och kusinbarn saknar legal arvsrätt (2 kap. 3 § ÄB).

Vem ärver min halvsyster?

Som jag förstår din fråga så saknar din halvsyster bröstarvingar. Arvet går därför vidare till den andra parentelen i den legala arvsordningen.

Om din halvsysters föräldrar är avlidna kommer föräldrarnas barn att ta del av arvet. Varje syskon eller halvsyskon ärver som utgångspunkt bara via sin egen förälder. Om fallet är så att du är det enda syskonet/halvsyskonet som finns i livet och det inte finns syskonbarn eller syskonbarnbarn från andra syskon kommer du att ärva hela din halvsysters kvarlåtenskap.

Kusiner och kusinbarn ingår inte i den legala arvsordningen och har således inte legal arvsrätt.

Den legala arvsordningen tillämpas bara för det fall den avlidne inte har upprättat något testamente. Om ni finner ett testamente ska det tillämpas istället förutsatt att det är giltigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till eller skriv en kommentar här under.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare