Vem ärver om pappas nya fru går bort?

2021-07-15 i Arvsordning
FRÅGA
Pappa och mamma (hustru 1) har 5 barn tillsammans. Dom skiljer sig och pappa gifter om sig med (hustru 2), hon har inga barn sedan tidigare. Dom får ett barn tillsammans. Pappa avlider, vi tar inte ut vårt arv. Deras gemensamma son avlider senare. vi får ett arv efter honom som halvsyskon. Hustru 2 avlider, inget testamente finns. Det finns (2) syskon till hustru 2. Vem ärver hustru 2? Hennes syskon, vi 5 barn, eller?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Eftersom hustru 2 saknar testamente kommer vi behöva använda oss av den legala arvsordningen för att finna svar. Denna går att hitta i ärvdabalken (ÄB).

Arvsordning

I första hand är det arvlåtarens barn som har rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB). Barn ingår i den första arvsklassen. Hustru 2 hade ett barn. En förutsättning för att kunna ha rätt till arv är att man är vid liv (1 kap. 1 § ÄB). Sonen kommer därför inte kunna få arvet då han dessvärre har gått bort.

Du och dina syskon anses inte utgöra hustru 2 barn, även om hon var gift med er far. För att ni ska ha rätt till arv krävs det ett testamente upprättat av hustru 2 där det framgår att ni ska få del av egendomen. Något sådant testamente tycks saknas. Hennes egendom kommer därför gå till den andra arvsklassen. Till denna arvsklass hör föräldrar. Skulle någon av hennes föräldrar gått bort är det istället hennes syskon som får rätt till arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Vad jag förstår det som utifrån din fråga är de två syskonen de närmast anhöriga till henne. Det är därför syskonen som har rätt till arvet, då de tillhör den andra arvsklassen. Eftersom det saknas testamente har ni fem barn inte rätt till hennes egendom. Dock har du i din fråga skrivit att ni vid er faders bortgång valde att avstå från arvet, vilket jag antar var till förmån för hustru 2. Ni kan därav ha rätt till något som kallas efterarv.

Rätt till efterarv

Eftersom du och dina syskon väntat med att ta ut arv efter er far till förmån för hustru 2 kan efterarv aktualiseras (3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvet utgörs av den kvotdel som efterlevande make fick. Kvotdelen beräknas genom att man tar den delen särkullbarnet avstår från, delat på det efterlevande make erhåller. Eftersom du har fyra syskon har ni alla fem rätt till lika stor del av efterarv från er far.

Sammanfattningsvis är det syskonen till hustru 2 som kommer ärva henne. Du och dina syskon kan däremot ha rätt till efterarv.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något ytterligare du funderar på eller om du vill att jag tydliggör något är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96471)