Vem ärver om mitt syskon avlider före min mamma?

2020-06-29 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har flera syskon som alla är gifta och har barn, vår mamma lever. Ett av mina syskon är svårt sjuk och kommer troligtvis gå bort före vår mamma.När väl vår mamma sedan dör vem ärver mitt döda syskons del? - hennes barn som är bröstarvingar eller hennes make?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Där slås fast vilka som ärver och i vilken ordning. Eftersom du inte skriver något om testamenten i frågan utgår jag från att sådana inte finns.

Inledningsvis vill jag utveckla vad den legala arvsordningen innebär. Detta är en lagstadgad ordning som reglerar vem som ska ärva när någon går bort. Det finns olika arvsklasser och man börjar i den första och går neråt tills man hittar någon som kan ärva. Den första arvsklassen består av arvlåtarens (den avlidnes) barn enligt 2:1 ÄB. Om arvlåtaren har flera barn delas arvet lika mellan barnen. I den andra arvsklassen finns arvlåtarens föräldrar, 2:2 ÄB. I denna arvsklass ingår även arvlåtarens syskon och därefter syskonbarn, som får ta del av arvet om någon av föräldrarna respektive syskonen är döda. I den tredje arvsklassen återfinns mor- och farföräldrar enligt 2:3 ÄB.

Du skriver i din fråga att alla dina syskon har barn. Om ditt syskon avlider före din mor, kommer ditt syskons barn att ärva syskonet eftersom barnen ingår i den första arvsklassen. Ditt syskon är även gift vilket kommer leda till att syskonets make kommer ärva kvarlåtenskapen allra först. Detta kallas för makes arvsrätt, 3:1 ÄB, och innebär att arvet tar en "mellanlandning" hos maken först. När maken sedan avlider har syskonets bröstarvingar rätt att få ut sitt arv efter syskonet.

Det ovan nämnda innebär att din mamma inte kommer att ärva ditt syskon, utan det är syskonets bröstarvingar (och först make) som har rätt till arv. Det kommer därmed inte ingå något arv från ditt syskon i din mammas kvarlåtenskap när hon avlider. Värt att nämna är att när din mamma avlider kommer hennes barn att ärva kvarlåtenskapen men även i detta fall har mammans make rätt att få ut arvet i första hand.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88343)