Vem ärver om mina barn och min make går bort samtidigt som jag?

2020-01-29 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är gift och vi har 2 gemensamma barn.Vi har upprättat ett ömsesidigt äktenskapsförord om vardera enskild egendom.Om jag , min fru och mina barn skulle förolyckas samtidigt hur blir då arvsrätten.Vem ärver enskilda egendomen ?Hur fördelas gemensamma tillgångar ?Både min fru och jag har föräldrar och syskon och endast våra gemensamma barn.Det finns inga testamenten.Anledningen till frågan är att jag absolut inte vill att min enskilda egendom ska ärvas av min frus familj/släkt utan ska bli en tillgång för min släkt om ovanstående hypotetiska scenario skulle inträffa.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som ärver din enskilda egendom i det fall att du, din fru och dina två barn skulle gå bort samtidigt. Reglerna kring arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring när ett äktenskap upplöses i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad säger lagen?

Vad ingår i ditt potentiella arv?

Innan man fördelar ditt arv så ska en bodelning ske eftersom ditt och din frus dödsfall innebär att ert äktenskap upphör (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning behövs dock inte göras om ni bara har enskild egendom (9 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni genom äktenskapsförordet gjort all er egendom enskild behöver man alltså inte göra en bodelning. Du och din fru behåller då respektive egendom.

Vem har rätt att ärva?

Arv kan endast tas av dem som lever vid arvlåtarens död (1 kap. 1 § ÄB). Om en arvinge också har avlidit och det inte går att bevisa att arvingen har överlevt arvlåtaren så ärver inte arvingen arvlåtaren (1 kap. 2 § ÄB). Det innebär till exempel att om din familj skulle förolyckas samtidigt så ärver inte din fru dig eftersom man inte kan bevisa att hon levde när du gick bort.

I vilken ordning ärver dina efterlevande?

Det finns tre olika arvsklasser som man ärver efter någon. För att kunna gå vidare till nästa arvsklass måste den föregående vara helt uttömd. I första hand ärver dina barn och om de har gått bort dina barnbarn eftersom de ingår i första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). I ditt scenario så har dina barn gått bort samtidigt och om det inte finns några barnbarn så går man vidare till andra arvsklassen. Där ärver först och främst dina föräldrar och om de är döda, så ärver dina syskon alternativt syskonbarn. Halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern har avlidit (2 kap. 2 § ÄB). Eftersom båda dina föräldrar var i livet så innebär det att det är dem som ärver dig och man stannar därmed där. Om det rent hypotetiskt inte hade funnits någon arvinge i den andra arvsklassen går man vidare till tredje arvsklassen. Då är det dina far- och morföräldrar som ärver dig. Om inte de är i livet så ärver deras barn dig, alltså din moster, morbror, faster eller farbror. (2 kap. 3 § ÄB). Kusiner och andra släktingar har ingen legal arvsrätt efter dig (2 kap. 4 § ÄB). Om du inte har någon efterlevande i livet så innebär det att ditt arv tillfaller allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Under den förutsättningen att hela din familj går bort samtidigt så kommer bodelning inte behöver ske till följd av att ni endast har enskild egendom. När ditt arv sedan ska fördelas innebär det att dina föräldrar kommer ärva din enskilda egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1610)
2021-05-17 Ärver särkullbarn före förälders make trots testamente?
2021-05-15 Fördelning av arv enligt dansk rätt
2021-05-14 Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?

Alla besvarade frågor (92362)