Vem ärver om man inte har några släktingar?

2020-11-08 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster dog 2019, hon var gift, hade inga barn och hennes efterlevande make har inga släktingar i livet, han är orolig vad som händer med hemmet när han avlider.Vem ärver min fasters make vid hans bortgång?Eftersom min pappa är avliden är jag efterarvinge efter min faster. Är det automatiskt jag som efterarvinge efter vår faster som ärver och ska ta hand om detta? Jag hjälper min fasters efterlevande make efter min fasters bortgång och han har önskemål att det ska fortsätta så även när han avlider....Bör han skriva testamente?
SVAR

Hej. Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Vilka har legal arvsrätt?

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). De som är arvsberättigade efter en avliden är i första hand dennes barn, och därefter föräldrar, syskon, samt far- och morföräldrar (2 kap. 1-3 § ÄB). Som jag uppfattar din fråga finns det dock ingen arvsberättigad släkting till din fasters make. Normalt tillfaller arvet då allmänna arvsfonden när en efterlevande make avlider (5 kap. 1 § ÄB).

Det finns dock en rätt för arvsberättigade till en av makarna att ta arv från den andra maken framför allmänna arvsfonden (3 kap. 8 § ÄB). Ifall du är den ende arvsberättigade efter din faster kommer du då få hela arvet när hennes make avlider. Om du har syskon eller din faster hade fler syskon eller arvingar till dessa kommer ni alla dela på arvet efter hennes make (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis krävs det inte att din fasters man skriver testamente för att undanhålla sina tillgångar från allmänna arvsfonden, då din fasters arvingar tar arv efter honom också.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93238)