Vem ärver om jag och mitt barn dör samtidigt?

2019-10-02 i Arvsordning
FRÅGA
Jag lever ensam med min dotter, den biologiska fadern har aldrig funnits med i bliden men faderskapet fastställdes genom dna-prov. Jag har mamma och 3 syskon i livet. Vem ärver mina tillgångar om jag och min dotter skulle avlida samtidigt, t.ex. i en olycka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver mig?

Din närmsta arvinge är egentligen ditt barn (2 kap. 1 § ÄB). Om du och ditt barn avlider samtidigt får arvet istället gå vidare till dina andra arvingar.

Din kvarlåtenskap ska som utgångspunkt delas på dina två föräldrar som då får hälften var. Eftersom din pappa inte är i livet går hans del vidare till hans barn, dvs dina syskon. Notera att arvet endast går vidare till din pappas egna barn. Om du har halvsyskon på din mammas sida som din pappa inte är far till ärver de inte din pappas del. Halvsyskon på din pappas sida får del i arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Om du och din dotter avlider samtidigt kommer alltså ditt arv att gå till din mamma som ärver hälften, och din pappas hälft fördelas på dina syskon.

Vem ärver min dotter?

Om din dotter skulle avlida är hennes närmsta arvingar hennes föräldrar. Hennes kvarlåtenskap skulle som utgångspunkt fördelas med hälften vardera till dig som hennes mamma och till hennes pappa. Om du är avliden/avlider samtidigt och din dotter har syskon eller halvsyskon på din sida ärver de din del av arvet. Om din dotter inte har syskon på din sida och du är avliden tar hennes pappa istället hela arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81800)