Vem ärver om föräldrarna är gifta och vem ärver om föräldrarna inte är gifta?

2021-08-30 i Arvsordning
FRÅGA
HejFöräldrar med gemensamt barn, inte sammanboende men med gemensam vårdnad, om ena föräldern avlider, är det då barnet som ärver föräldern och har den kvarlevande föräldern tilgång till den avlidnes förälderns tillgångar som pengar etc
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lite otydligt i din fråga om föräldrarna är gifta eller inte. Eftersom det påverkar mitt svar så kommer jag redogöra för vem som ärver både om föräldrarna är gifta och om de inte är gifta. Huruvida föräldrarna har gemensam vårdnad eller bor ihop har ingen betydelse för arvet, utan det enda som avgör är om de är gifta eller inte. I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver om föräldrarna är gifta?

Utgångspunkten i svensk rätt är att det är bröstarvingarna, det vill säga barnen, som ärver sin förälder och att makar inte ärver varandra (2 kap. 1 § ÄB). Men när föräldrarna är gifta så ärver maken till den avlidne barnens arv med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den maken får göra i princip vad den vill med arvet, förutom att testamentera bort det. När den kvarlevande maken sedan dör så kommer barnen ärva båda föräldrarnas arv efter den kvarlevande föräldern.

Vem ärver om föräldrarna inte är gifta?

Om föräldrarna inte är gifta så innebär det att arvet kommer gå direkt till bröstarvingarna, det vill säga den avlidnes barn (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Då får den kvarlevande föräldern alltså inte tillgång till den avlidne förälderns tillgångar.

Sammanfattningsvis får alltså den kvarlevande föräldern tillgång till den avlidne förälderns tillgångar om föräldrarna är gifta genom att denne får ärva barnets arv med fri förfoganderätt. Är föräldrarna inte gifta kommer däremot hela arvet att gå direkt till barnet och den kvarlevande föräldern får inte tillgång till den avlidne förälderns tillgångar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1676)
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

Alla besvarade frågor (96481)