Vem ärver om en testamentstagare är avliden?

2015-08-15 i Arvsordning
FRÅGA
En faster testamenterar till förmån för en brorson. Hon har inga barn. Änka. Han är gift. Vem ärver fastern om brorsonen går bort först.?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om en testamentstagare har avlidit innan testator (den som skrev testamentet) skall man enligt 11 kap. 1 § Ärvdabalken (här) ge testamentet den tolkning man kan anta står i överensstämmelse med testators vilja. Om det exempelvis framgår av testamentet eller vad testator har sagt att han eller hon ville att arvet i andra hand skulle gå till någon annan person, är det alltså det som skall gälla. Exempelvis kan testator ha sagt att arvet i andra hands skall gå vidare till testamentstagarens barn.

Det finns dessutom en specialregel som är tillämplig i detta fall. I 11 kap. 6 § Ärvdabalken står det att:

"Dör testamentstagare innan hans rätt inträtt eller kan testamentet eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade därtill."

Vad detta betyder är att om barnen till testamentstagaren kommer direkt efter denne i arvsordningen, skall man tolka testamentet på så sätt att det är barnen som ärver istället för testamentstagaren. Man skall alltså enligt lagen anta att testator ville att det skulle bli på det sättet.

Fastern i detta fall har inga egna barn. I så fall skall enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken arvet gå vidare i första hand till fasterns föräldrar. Om dessa är avlidna, är det istället syskonen som får ärva, och är syskonen avlidna är det syskonens barn som skall ärva. Brorsonens barn kommer alltså direkt efter honom i arvsordningen. Detta innebär att testamentet skall tolkas så att det är brorsonens barn som skall få arvet om han är avliden!

Hoppas att svaret klarade upp situationen, och annars får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Brorsonen har inga egna barn . Är gift med ett bonusbarn.
2015-08-16 08:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1496)
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?
2020-10-22 Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

Alla besvarade frågor (85296)