Vem ärver om båda makarna avlider samtidigt?

Hej jag är gift och har inga barn. Min fru har ett barn sedan tidigare. Om vi dör båda två samtidigt vem ärver efter oss?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsklasser

När en person avlider ska hans eller hennes kvarvarande tillgångar fördelas enligt reglerna i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

I arvsklasserna finns de personer som kommer att ärva den avlidne om inget testamente har upprättats.

Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn (bröstarvingar). Har den avlidne personen inga barn ärver personer i den andra arvsklassen. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte är vid livet ärver den avlidne personens syskon. Om arvlåtaren inte heller har syskon vid livet ärver syskonets barn. Det finns även en tredje arvsklass som utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2:1-3 §§ ÄB. Om en person är gift när han eller hon avlider ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 ÄB.

Arvsrätt om båda makarna avlider samtidigt

För att en person ska kunna ärva en annan person måste hen ha varit vid livet när arvlåtaren dog. Om båda makarna avlider samtidigt (vilket som oftast bara sker vid olyckor) ska makarna således inte ärva varandra, 1:1-1:2 ÄB.

Om fallet skulle vara så att du och din maka avlider samtidigt finns ingen arvsrätt er emellan. Din makas kvarvarande tillgångar kommer i ett sådant fall tillfalla den första arvsklassen, d.v.s. hennes barn. Dina kvarvarande tillgångar kommer att fördelas till den andra arvsklassen eftersom att du inte har egna barn. Har du inga arvingar i den andra arvsklassen tillfaller arvet personer i den tredje arvsklassen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”