Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?

FRÅGA
Min man väntar på att bouppteckningen efter hans far skall bli klar. Min man har svår cancer, och hans tid rinner ut. Vem ärver hans del i arvet om han hinner gå bort innan det är klart? Jag eller våra barn? Hans syskon?
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning som är aktuell för din fråga är ärvdabalken (ÄB).

Ärver man även om man dör innan bouppteckning upprättas?

En förutsättning för att kunna ärva är att arvtagaren lever vid arvlåtarens död (1 kap. 1 § ÄB). Det innebär att din man måste överleva sin pappa för att få ärva honom. Jag tolkar din fråga som att så har skett.

Eftersom din man levde vid tidpunkten för dödsfallet är han berättigad arv efter sin far. Oavsett om bouppteckningen är klar eller inte.

Vad händer med arvet när arvtagaren dör?

Eftersom din man ärver sin far blir arvet din mans egendom (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att vid händelse av din mans död ska arvet ingå i hans dödsbo och delas på hans arvingar.

Förutsatt att din man inte testamenterar bort din rätt till arv kommer du att ärva honom (3 kap. 1 § ÄB). I ditt arv ingår då även det arv din man fick efter sin far.

För att era barn ska få ärva din man direkt krävs det annars att du och din man är ogifta (vilket inte är fallet), eller att du inte lever längre (2 kap. 1 § ÄB).

Hoppas du fått svar på dina frågor. Om du har vidare funderingar eller andra frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96481)