Vem ärver om arvlåtaren inte är gift och inte har barn?

2015-10-29 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag har en vuxen son som ej har fru eller barn. Lever som singel. Men han har en halvsyster på pappans sida. Dvs de har gemensam far. Min sons far är avliden sen ett antal år. Om min son avlider före mej ärver endast jag eller?? Har halvsystern någon arvsrätt efter min son? Bör min son skriva testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En arvlåtares närmaste arvingar är enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) dennes barn. Om arvlåtaren inte har några barn, tar dennes föräldrar hälften var av arvet, vilket framgår av 2 kap. 2 § första stycket ÄB. I andra stycket i denna paragraf stadgas att om någon av föräldrarna är avliden, så delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. Vidare föreskrivs i tredje stycket i 2 kap. 2 § ÄB att om det finns halvsyskon efter arvlåtaren, så tar de tillsammans med helsyskon del i lott, som skulle tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna till arvlåtaren döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

Det ovan angivna kan framstå som väldigt teoretiskt, så jag försöker konkretisera bestämmelserna med ett exempel baserat på de förhållanden du beskriver i din fråga:

Låt säga att din son avlider och att hans kvarlåtenskap uppgår till 600 tkr. Eftersom du är hans mor ärver du hälften av kvarlåtenskapen, d.v.s. 300 tkr, och hans far skulle ha ärvt den andra hälften. Mot bakgrund av att du anger att din sons pappa är avliden, så ska hans del av arvet istället tillfalla hans barn (d.v.s. din sons halvsyster). Din sons halvsyster ärver därmed 300 tkr från din son.

Svaret på din fråga är således att du och din sons halvsyster delar på arvet för det fall att din son avlider. Detta gäller emellertid inte om din son väljer förordna om någon annan arvsordning i ett testamente. Om han till exempel vill att du ska erhålla all hans kvarlåtenskap i arv om han avlider, så kan han alltså bestämma detta genom att upprätta ett testamente. Om ni/din son vill ha hjälp att upprätta ett testamente, så kan ni enkelt få hjälp med detta via får avtalstjänst (den hittar du här).

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. I annat fall får du gärna återkomma med ytterligare frågor eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1492)
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?
2020-10-09 Ärver jag min biologiska pappa eller min styvpappa?
2020-10-06 Vem ärver enligt arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85162)