FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning08/09/2018

Vem ärver och hur mycket?

Hej!

Min mor har gått bort och jag ska dela arvet, drygt 100 000 SEK med mina 2 systerdöttrar då min syster gått bort. Det finns ett särkullbarn och nu undrar jag hur stor procent han skall ha. Som vi tror skall jag ha 50 procent och flickorna samt särkullbarnet skall dela på resterande 50 procent?

Tack på förhand

En som undrar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att ha som utgångspunkt att det inte finns något testamente som reglerar förhållandena vid arv, utan utgår endast från ärvdabalkens (ÄB) regler. Jag har heller ej tagit i beaktande efterarv från eventuell tidigare avliden make.

Närmsta arvinge till den avlidna kallas bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Bröstarvingarna tar lika lott. Är en bröstarvinge död tar dess barn sin förälders lott enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

I ert fall innebär det att du som barn, särkullbarnet och barnen till ditt avlidna syskon får 1/3 var av kvarlåtenskapen från din mor. För att exemplifiera det enkelt med siffror:

Antag att kvarlåtenskapen är 90.000 kr. Då får du 30.000 kr, särkullbarnet får 30.000 kr och de efterlevande barnen till det avlidna barnet får 15.000 kr var.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?