FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning30/08/2018

Vem ärver när föräldern gift om sig?

Hej!

Min min pappa har nyligen gått bort. Han har levt med en ny fru (ej min mamma) och varit gifte i flera år.

Min pappa har en del pengar samt tomter som både hans fru och han ägde ihop. Har jag rätt att få ut 50% av hans pengar samt ägodelar trots att hans fru fortfarande bor kvar i huset?

Det råder just nu konflikt mellan mig och hans fru om att jag endast får ut 50% av min pappas pengar, men inte huset. Hon säger att de avtalat muntligt att huset tillfaller henne vid hans bortgång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar. Jag kommer börja med att beskriva vad som händer när en gift person avlider, vem som har rätt till arv enligt lag för att sedan besvara din fråga om vem som ärver din pappa.

Vad händer när en gift person går bort?

När en gift person avlider genomförs som huvudregel en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, eventuell enskild egendom lämnas utanför (10 kap. 1 § ÄktB). Allt giftorättsgods räknas sedan samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Det som den avlidna personen erhåller vid bodelningen samt dennes eventuella enskilda egendom utgör hens kvarlåtenskap och är det som ska fördelas genom arv.

Vem har rätt till arv?

Om det inte finns något testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, som ska ärva. Varje barn får lika andel (2 kap. 1 § ÄB).

Som efterlevande make fast inte mamma till den avlidnes barn så har man endast rätt till en begränsad del. Efterlevande make har rätt att få ut ett värde av fyra prisbasbelopp, antingen genom att man redan har så mycket förmögenhet, eller att man erhåller det vid bodelningen, eller slutligen om man erhåller det genom arv (3 kap. 1 § ÄB). Fyra prisbasbelopp uppgår år 2018 till 182.000 kronor. Om efterlevande make redan har så mycket förmögenhet kommer hen inte att ärva någonting. Efterlevande make ärver även gemensamma barns andelar i arvet med fri förfoganderätt. Om din pappa och hans nya fru har gemensamma barn kommer den nya frun att ärva deras delar.

Har jag rätt att få ut 50% av hans pengar samt ägodelar trots att hans fru fortfarande bor kvar i huset?

Allt som den avlidne erhöll vid bodelningen samt dennes enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap och ska fördelas genom arv. Här ingår pengar, värde på hus, bohag etc. Detta fördelas till närmsta arvingar som enligt den legala arvsordningen är hans barn. Om du är enda barnet till din pappa kommer du att ärva allt, annars delar alla dina pappas barn lika mellan sig.

Enda giltiga sättet att bestämma över vem som ska ärva ens kvarlåtenskap är genom att upprätta ett testamente. Ett muntligt avtal är inte att likställa med ett testamente och det bör därmed inte gälla.

Sammanfattning

Enligt den legala arvsordningen är det barnen som är närmsta arvingar. Om din pappa och den nya frun har gemensamma barn kommer frun att ärva deras andelar. Är däremot du enda barnet till din pappa kommer du att ärva all hans kvarlåtenskap.

Innan arvet fördelas kommer en bodelning att göras, då delas all egendom som din pappa samt hans fru hade lika mellan dem båda. Sedan kommer din pappas del att gå till arv till dig och hans andra barn om han har några. Huset ingår i kvarlåtenskapen, men det är inte själva huset du har rätt till, utan halva värdet av det. Frun kan behöva köpa ut dig ur huset för att du ska kunna få ut hela ditt arv. Om du är enda barnet till din pappa kommer alltså du att ärva all hans kavrlåtenskap, och inte frun.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga! Ställ gärna fler frågor om det är något mer du undrar över.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?