Vem ärver mina svärföräldrar när min fru avlidit?

Jag och min avlidna fru har två barn ej myndiga, när min frus föräldrar dör vem ärver dem, min avlidna fru har en bror.

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som kommer ärva din avlidna frus föräldrar när de avlider, alltså vem som ärver dina barns mormor och morfar. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Arvlåtarens barn är de som i första hand ärver arvlåtaren när denne avlider (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på den kvarlåtenskap som arvlånaren efterlämnar sig. I ditt fall innebär detta att din fru och din frus bror är de primära arvingarna efter deras föräldrar och att de kommer dela lika på föräldrarnas kvarlåtenskap. Eftersom din fru dock har avlidit, finns en regel som säger att barnen till den avlidne träder i den avlidnes ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att din frus bror har rätt till sin halva av arvet, medan dina barn "tar över" din frus halva och får dela lika på denna.

Detta är den arvsordning som följer av lagstiftningen. Om det finns ett giltigt upprättat testamente kan arvlåtarna särskilt förordnat över sin egendom i ett sådant, vilket kan innebära att arvet ska tillfalla någon annan.

Omyndiga barn har som huvudregel inte möjlighet att själv råda över sin egendom (9 kap. 1 § föräldrabalken - FB). Som vårdnadshavare till dina barn är du barnets förmyndare (10 kap. 2 § andra stycket FB). Detta innebär att du bestämmer hur tillgångar som står under deras förvaltning ska användas eller placeras (13 kap. 1 § FB). Du får alltså ansvar att förvalta dina barns arv fram tills de blir myndiga. Alla förmyndare står under överförmyndarnämnden tillsyn (16 kap 1 § FB), vilket innebär att man därmed kan kontrollera att en förmyndare inte utnyttjar barnens tillgångar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo