Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?

2020-08-09 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver mina föräldrar? Jag har 2 syskon som har gått bort. Den ena brodern var gift och de har gemensamt barn. Den andra var ogift, ej sambo, han har en dotter.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du och dina syskon är helsyskon och att det inte finns något testamente från dina föräldrar.

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB). Du och dina syskon kallas enligt lagen för bröstarvingar och tillhör första arvsklassen. Bröstarvingar delar lika på arvet. Du nämner att dina två syskon är avlidna, vilket innebär att det är deras barn som ärver efter dem enligt den s.k. istadarätten 2 kap. 1 § ÄB.

I fallet där den ena brodern var gift, kommer dock hans andel tillfalla efterlevande maka med fri förfoganderätt först. Det innebär att den efterlevande makan ärver hela arvet och får lov att disponera det relativt fritt, men ej testamentera bort det. Den först avlidnes andra legala arvingar (i detta fall det gemensamma barnet) får istället efterarvsrätt, vilket betyder att det gemensamma barnet får ta del av arvet från sin avlidna släkting när den efterlevande makan avlidit 3 kap. 1-2 § ÄB. Alltså får makan arvet först och efter makans död får barnet arvet som blir kvar.

I fallet där brodern hade en sambo och en dotter, får dottern arvet direkt. Detta är med anledning av att sambor inte ärver varandra.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88291)