Vem ärver min syster?

Min syster bor ensam sedan hennes make gick bort 2004. De hade inga gemensamma barn i äktenskapet. Han hade 2 barn då de gifte sig.

Vid hans död gjordes en bodelning med hus och tillgångar.

Jag är hennes ende bror och hon har inga barn.

Vem ärver henne om hon går bort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att inget testamente finns och att din syster inte har gift om sig.

Eftersom din syster inte har några egna barn ska som huvudregel dina föräldrar ärva henne när hon går bort. (2 kap. 2§ 1 stycket ärvdabalken) Detta innebär att om båda era föräldrar lever kommer de ärva din syster. Skulle någon av era föräldrar inte vara i livet går den avlidne förälderns arv till din systers syskon, alltså du. (2 kap. 2§ 2 stycket ärvdabalken) Detta innebär att om en förälder inte är vid liv får du som enda syskon den delen av din systers arv som egentligen skulle tillfalla den döda föräldern. Om ingen av era föräldrar är vid liv ärver du som enda syskon allt.

Som en liten avstickare vill jag också nämna möjligheten att din systers avlidne makes barn kan ha rätt till efterarv. Detta kan vara bra att kolla upp, eftersom det kan påverka hur arvet fördelas. Eftersom barnen inte är deras gemensamma barn utan enbart din systers avlidne mans barn kallas de för särkullbarn. Särkullbarnen hade rätt att ta ut sitt arv när deras pappa dog. (3 kap. 1§ 1 stycket ärvdabalken) Men särkullbarnen kan också avstå från arvet till sin pappa så att den efterlevande maken får detta. Skulle barnen avstått från arvet från sin pappa så att din syster fått det istället har de rätt att ta del av din systers arv när hon dör. De har i så fall rätt att få ut lika stor andel av din systers arv som de avstod från sin pappas arv. Detta kallas att de har rätt till efterarv. (3 kap. 2§ och 9§ ärvdabalken) Du bör alltså kontrollera om särkullbarnen tog ut arvet efter sin pappa eller inte, eftersom detta kan påverka hur arvet fördelas.

Sammanfattningsvis, om vi bortser från möjligheten att särkullbarnen kan ha rätt till efterarv, är det dina föräldrar som ärver din syster. Skulle någon av dem inte vara i livet ärver du istället för den föräldern. Lever ingen av era föräldrar ärver du allt.

Med vänlig hälsning

Emelie LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”