Vem ärver min sambos morbror då bröstarvingar inte finns?

Min sambos morbror har avlidit utan bröstarvingar. Han har 3 syskon i livet samt dessutom 17 syskonbarn från avlidna syskon.Vem ärver honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arv och hur arv ska fördelas. Jag tolkar frågan som att din sambos morbror har 3 syskon som lever samt 17 syskonbarn från syskon till honom som är avlidna. Jag utgår även i svarat att det inte finns något testamente och att arvet ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Reglering av arv framkommer i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt den legala arvsordningen finns det 3 arvsklasser. I första arvsklassen ingår barn till den avliden, så kallande bröstarvingar. Det är en öppen arvsklass vilket innebär att även barnbarn, eller barnbarnsbarn osv till den avliden kommer att ärva i fall det finns några (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall finns det inga bröstarvingar till den avlidne, din sambos morbror, första arvsklassen blir därför inte aktuell.

I andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon till den avliden. I första hand ärver föräldrarna. Om någon av föräldrarna är döda kommer syskonen till den avliden att dela lika på arvet som den avlidna föräldern skulle ha fått, den andra föräldern tar sin del, vilket är halva arvet. Om båda föräldrarna är döda kommer syskonen till den avliden att dela lika på hela arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Om någon av syskonen är döda, vilket det verkar vara här, kommer barnen till det syskonet/syskonen att kliva in i syskonet/syskonens ställe och ta den delen av arvet som den avliden syskonet/syskonen skulle ha fått. Barnen kommer dela lika på den delen av arvet (2 kap. 2 § ÄB). Eftersom det finns arvingar i andra arvsklassen så kommer tredje arvsklassen inte att bli aktuell.

Så för att besvara din fråga så kommer antigen din sambos morbrors föräldrar att ärva av honom. Om någon eller båda föräldrarna är döda (vilket det de verkar vara) kommer den delen av arvet från den avliden föräldern eller hela arvet (om båda föräldrarna är avlidna) att tillfalla morbrorns syskon som då får dela lika på arvet. Den delen som de avlidna syskonen till din morbror skulle ha fått kommer tillfalla de avlidna syskonens barn. Din sambos morbrors syskonbarn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo