FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning14/11/2018

Vem ärver min sambo om vi inte har några barn?

Hej!

Jag och min sambo planerar att gifta oss. Huset vi bor i äger min sambo. Min sambo vill att vi har äktenskapsförord då han ägde huset och jag flyttade dit. Vem ärver huset om min sambo avlider om vi inte har några barn och min sambo har inga barn sedan tidigare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hus som köptes innan samboförhållandet utgör inte samboegendom

Vad som gäller rättsligt mellan sambos regleras i sambolagen.

Ett samboförhållande upphör i lagens mening när en av samborna avlider (2 § 3 p). Den efterlevande sambon får då välja om denne vill att bodelning ska ske eller inte. Bodelning innebär att båda parters samboegendom läggs samman och delas lika (8 §).

Tillskillnad från vid äktenskap finns ingen giftorätt för sambos. Det är bara samboegendomen som ska ingå i bodelningen, dvs bostad och bohag som köpts med avsikten att använda det tillsammans (3 §). Eftersom din sambo redan ägde huset när du flyttade in ska det alltså inte ingå i bodelningen. Hela huset kommer därför att ingå i arvet efter din sambo.

Sambos ärver inte varandra

Rätten till arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Med arv/arvingar menas bara de som ärver genom den legala arvsordningen i 2 kap. Om man får egendom genom testamente är man alltså inte en arvinge i lagens mening.

Sambos ärver inte varandra. Istället innehåller 2 kap ÄB en uppräkning av berättigade arvingar i en strikt turordning. Det är bara de personer son nämns här som kan ärva.

Den legala arvsordningen

De som först och främst har rätt till arv är den avlidnes barn. Är ett barn avlidet ärver istället barnbarn om dessa finns (2:1). Dessa är bröstarvingar och utgör den första arvsklassen.

Eftersom din sambo inte har några barn kommer arvet gå vidare till den andra arvsklassen. Den utgörs av föräldrar i första hand, sedan syskon. Om båda föräldrar är vid liv får de hälften var av arvet. Om en av dem är avliden, får eventuella syskon dela på dennes hälft. Är båda föräldrarna avlidna delar syskonen på allt. Om ett syskon som borde ärvt är avlidet och har barn, får istället din sambos syskonbarn dennes del av arvet (2:2).

Om det inte finns någon i andra arvsklassen (alltså ingen ättling i rakt nedstigande led till din sambos föräldrar) går arvet istället till tredje arvsklassen. Den utgörs av far- och morföräldrar samt deras barn. Till skillnad från tidigare arvsklasser fortsätter inte den tredje ytterligare en generation. Kusiner till din sambo kan alltså aldrig ärva (2:3)

Bryta arvsordningen

Om din sambo inte vill att huset ska gå till släktingarna genom arvsordningen har ni två val. Antingen kan ni gifta er. Du har då rätt att få ut hela arvet (3:1 1 st). Din sambo kan även skriva ett testamente och därmed bryta arvsordningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?