Vem ärver min pappa?

2020-08-12 i Arvsordning
FRÅGA
Min pappa har dött och han hade 4 barn före han gifte sig med min mamma. Blir det så att mamma ärver hälften + min femtedel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer när en make avlider?

När en make i ett gift par avlider ska som huvudregel en bodelning genomföras. I bodelningen sammanläggs makarnas giftorättsgods och delas lika mellan makarna. Det som den avlidne maken erhåller i bodelningen tillsammans med eventuell enskild egendom utgör sedermera hans kvarlåtenskap (9 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Vem ärver kvarlåtenskapen?

Om den avlidne inte upprättat något testamente kommer den legala arvsordningen att tillämpas på arvet. Enligt den legala arvsordningen är den avlidnes bröstarvingar, dvs barn, närmsta arvingarna och är berättigade till arvet (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Din pappas kvarlåtenskap fördelas således på hans fem barn i lika stora delar. De fyra barnen han har sedan innan giftermålet med din mamma kallas för särkullbarn och har rätt att få ut sitt arv direkt. Eftersom din mamma och pappa var gifta när din pappa avled kommer din mamma att ärva din andel av arvet eftersom du är ett gemensamt barn. Du kommer istället att ärva din andel av din pappas arv som ett efterarv när din mamma avlider.

Blir det så att mamma ärver hälften + min femtedel?

Din mamma kommer bara att ärva din andel av arvet, dvs 1/5. Resterande 4/5 av arvet går som utgångspunkt direkt till din pappas särkullbarn. Dock så genomförs det som huvudregel en bodelning innan arvsfördelningen kan göras. Då delas både din mammas och din pappas egendom lika mellan dem, så på så sätt kan hon erhålla egendom, men då är det inte genom arv utan genom bodelning. Din pappas kvarlåtenskap kommer att fördelas på hans fem barn där din mamma kommer att ärva din andel med fri förfoganderätt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88231)