Vem ärver min makes fastighetsandel i den enskilda egendomen?

2019-04-08 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag och min make är gifta och har två barn. Min mans far, min svärfar äger en fastighet som är skriven som enskild egendom och tillfaller min man och hans bror vid hans frånfälle. Om min make dör innan sin far vem ärver min makes tänkta del i den enskilda egendomen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det är tänkt att din make ska ärva 50 % av din svärfars fastighet med ett förbehåll om att andelen utgör enskild egendom enligt testamente, i enlighet med äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 § 1 st. 4 punkten.

Om din make avlider före dig:

Det framgår av ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 2 kap. 1 § att de första som har rätt till arv är den avlidnes barn. Varje barn ska få en lika stor del av kvarlåtenskapen, dvs. hälften var eftersom det handlar om två barn i det här fallet.

Eftersom du är gift med honom kommer du dock att ärva all hans kvarlåtenskap före dina barn, ÄB 3 kap. 1 § 1 st. 1 meningen. Detta gäller såvida det inte pågår ett mål i domstol om att ni ska skilja er precis innan dödsfallet, enligt ÄB 3 kap. 10 §. Du får göra vad du vill med egendomen du ärvt från honom, förutom att testamentera bort den. Andelen av fastigheten ärvs med s.k. fri förfoganderätt.

När du har avlidit kommer dina barn att ärva andelen på fastigheten, för att de i det skedet får tillgång till pappans arv enligt ÄB 3 kap. 2 § 1 st. Barnen får därför arvsrätt till andelen och kommer antingen att dela lika, så de har rätt till 1/4, eller dela upp kvarlåtenskapen värdemässigt lika så att en av dem tar andelen på huset.

Om du avlider före din make:

I sådana fall ärver barnen pappans kvarlåtenskap med hälften var enligt ÄB 2 kap. 1 §, efter att de fått den del de har rätt till från ditt arv i enlighet med ÄB 3 kap. 2 §. Precis som jag skrev tidigare kan barnen därför välja att dela upp tillgångarna värdemässigt, så att den ena tar hela den ärvda delen, eller att de ska äga 1/4 var av fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1293)
2019-12-08 Vad händer med efterarvet om den efterlevande maken gifter om sig?
2019-12-08 Har halvsyskon någon arvsrätt?
2019-12-06 När får ett halvsyskon hela arvet?
2019-12-04 Arvsordning mellan helsyskon, halvsyskon och syskonbarn

Alla besvarade frågor (75521)