Vem ärver min bror?

2021-09-23 i Arvsordning
FRÅGA
Min hel bror avliden, ogift och barnlös inga föräldrar i livet. Kvar finns jag 1 helsyskon och 1 halvbror. Hur ser arvsrätten ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Hur ser arvsrätten ut?

Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer dennes kvarlåtenskap att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen består av tre olika parenteler där olika släktingar ingår i olika parenteler.

Den första parentelen är de som i första hand är arvsberättigade. I parentelen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs den avlidnes barn eller eventuella barnbarn och barnbarns barn osv. Om den avlidne inte har några bröstarvingar eller om dessa avlidit går arvet vidare till den andra parentelen (2 kap. 1 § ÄB).

Den andra parentelen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. I första hand fördelas arvet till den avlidnes föräldrar som ärver lika stora delar. Är någon av föräldrarna avlidna träder deras respektive bröstarvingar i deras ställe och tar deras andel av arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Den tredje parentelen består av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn. Personer i den tredje parentelen blir endast arvsberättigade om det inte finns någon möjlig arvtagare i de tidigare parentelerna (2 kap. 3 § ÄB).

Vem ärver min bror?

I din fråga har du beskrivit att din bror avlidit och att han var ogift och att han inte hade några barn. Det finns därför inte någon släkting i den första parentelen och arvet går därför direkt vidare till den andra parentelen.

Din brors kvarlåtenskap kommer därför som utgångspunkt att fördelas mellan hans föräldrar som då ärver 50 % vardera. Eftersom föräldrarna är avlidna kommer respektive förälders arvslott gå vidare till deras respektive bröstarvinge (dvs till den avlidnes syskon) (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).

Exempel

För att förtydliga med ett exempel utgår jag ifrån att modern i det aktuella fallet, utöver den nu avlidna personen, har en bröstarvinge (du) och fadern har två bröstarvingar (du och halvbrodern). Moderns andel av arvet på 50 % går till hennes enda bröstarvinge, dvs du som därmed ärver 50 % av din brors kvarlåtenskap genom din moder. Faderns andel av arvet på 50 % går till hans respektive bröstarvingar som får dela på hans andel – du får därför hälften av faderns andel som motsvarar 25 % av broderns kvarlåtenskap och halvbrodern ärver hälften av sin förälders del av arvet som även det motsvarar 25 % av den totala kvarlåtenskapen.

Eftersom du är helsyskon kommer du att ärva via både din mamma och din pappa. Din halvbror som endast är barn till en av de arvsberättigade föräldrarna ärver bara via sin egen förälder. Den slutliga arvsfördelningen blir således att du ärver 75 % av din brors kvarlåtenskap (50 % + 25 %) och halvbrodern ärver 25 % av din brors kvarlåtenskap via sin förälder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96475)