Vem ärver min avlinda morbrors fru?

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga om arv. Min morbror gick bort för ett antal år sedan och lämnade endast kvar sin fru. De hade inga barn, vare sig tillsammans eller på annat håll. Han hade två helsyskon, hans bror som är kvar i livet samt min mor som också är borta. Frun har fyra halvsyskon, som alla är i livet. Såvitt jag vet finns inget testamente.Min fråga är om hela arvet går till hennes halvsyskon, eller om det delas även med hans syskon? Frun har tyvärr blivit dålig nu och har en god man till sitt förfogande. Är det denne som kommer att hålla i en bouppteckning i händelse av att hon skulle gå bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).

Din morbrors helsyskon, alltså din avlidna mamma samt hans bror erhöll en rätt till efterarv i samband med att han gick bort (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla dem. Då din mor har gått bort träder hennes barn i hennes ställe, alltså du och eventuellt syskon till dig eller barn din mor har med annan än din far.

Sammanfattningsvis innebär det att hela arvet inte går till din morbrors frus halvsyskon.

Gällande bouppteckningen är det dödsbodelägare, boutredningsman eller en testamentexekutor som ska bestämma när och vart bouppteckningen ska ske (20 kap. 2 § ÄB). Om ingen av dessa gör det ankommer det på den goda mannen att upprätta en sådan (18 kap. 2 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96487)