​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?

Min faster som ej hade några barn har avlidit. Övriga släktingar är min andra faster o hennes två barn. Min pappa dog för flera år sedan. Min fråga är hur arvsordningen ser ut. Det finns inget testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom hur den legala arvsordningen ser ut och vem det är som ärver din avlidna faster. Jag kommet tillämpa ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?

När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap skiftas om ett testamente inte finns. Fördelningen av kvarlåtenskapen, det vill säga arvet, ska då fördelas enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är den avlidnes släktingar som delas upp i tre arvsklasser.

Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar och dessa ska ärva lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bröstarvinge är ett begrepp som beskriver den närmaste arvingen till arvlåtaren (den avlidne), i många fall synonymt med barn. Bröstarvingar kan även vara barnbarn och barnbarnsbarn. Om bröstarvingen är avliden träder dennes avkomlingar in (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Istadarätten innebär att det är rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe.

Om arvlåtaren inte har en arvinge i första klassen, måste vi se till den andra arvsklassen. Enligt den andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om en av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den avlidne förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om syskonet är avliden ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe för arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om en förälder är avliden och det inte finns syskon eller avkomlingar, ska hela arvet gå till denna föräldern (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Den tredje arvsklassen blir tillämplig om det varken finns några arvingar i första eller andra arvsklassen. Den tredje arvsklassen innebär att mor- och farföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en mor- eller farförälder är avliden ska den avlidnes barn dela dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Eftersom din avlidna faster inte hade några barn måste vi hitta arvingar i den andra arvsklassen. Din fasters syster och bror ingår i den andra arvsklassen och detta innebär att de har rätt att ärva henne. Även du och dina kusiner ingår i den andra arvsklassen och kan därmed ärva henne.Vi behöver alltså inte ta hänsyn till den tredje arvsklassen. Om din fasters föräldrar har avlidit och det bara är din faster, hennes barn och du kvar kommer arvet alltså att delas mellan er. Eftersom det inte finns något testamente gäller det som står i ärvdabalken.

Sammanfattning

Du, din faster och hennes barn ingår i den andra arvsklassen och omfattas av reglerna. Ni kan därför ärva din avlidna faster. Eftersom det saknas ett testamente kommer hela din fasters kvarlåtenskap delas mellan arvingarna i den andra arvsklassen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo